Aanmelden

Premie in 2017 opnieuw omhoog

28-7-2016

​De premie die Pensioenfonds PGB rekent voor middelloonregelingen gaat in 2017 opnieuw omhoog. Dat betekent dat werkgevers en werknemers meer pensioenpremie moeten betalen als hun regeling hetzelfde blijft. De premieverhoging is nodig door de daling van de rente: de kosten van de inkoop van pensioen stijgen hierdoor. Hoe hoog de premie voor de basisregeling volgend jaar wordt, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk moet deze premie omhoog van 21,5% (2016) naar 24% in 2017. Het bestuur beslist hierover in het najaar.

Uitgangspunt: evenwichtige belangenafweging
Het bestuur is wettelijk verplicht om minimaal een kostendekkende premie te rekenen per eenheid pensioen. Het uitgangspunt van Pensioenfonds PGB is evenwichtige belangenafweging. Als het pensioenfonds te weinig premie vraagt voor de inkoop van pensioen, dan gaat dat ten koste van de belangen van gepensioneerden en bestaande deelnemers. Als het pensioenfonds te veel premie vraagt voor de inkoop van pensioen, dan gaat dat ten koste van de werknemers en werkgevers die premie inleggen.

Premie verschilt per pensioenregeling
Het bestuur stelt de premie vast voor de basisregeling uitkeringsovereenkomsten. De hoogte van deze premie wordt bepaald door de inhoud van de regeling, de buffereisen, de levensverwachting en gemiddelde leeftijd van de deelnemers. Als de premie voor de basisregeling met 2,5% stijgt, dan kan de premie voor de eigen regeling met meer of minder dan 2,5% stijgen ook al verandert er niets in de regeling zelf. Dat komt omdat veel pensioenregelingen bij Pensioenfonds PGB verschillen van de basisregeling. De premie die is afgeleid van de basispremie kan daarom ook verschillen.

Premie anders berekend bij premieregelingen
De premieverhoging geldt niet voor zogenaamde beschikbare premieregelingen. Daarbij wordt de premie op een andere manier berekend. De premieverhoging heeft daarom geen gevolgen voor bedrijven in de sectoren zeevisserij en groothandel in bloemen en planten. De lage rente is wel van invloed op de inkoop van pensioen met individueel pensioenkapitaal.

Uitleg over premie op pensioeninformatiemiddag
De basispremie voor de middelloonregelingen wordt in het najaar door het bestuur vastgesteld. Voor die tijd geeft het bestuur uitleg over het premiebeleid op een pensioeninformatiemiddag voor vertegenwoordigers van branches, werkgevers en werknemers en andere relaties. Die bijeenkomst is op donderdag 8 september. U kunt zich hier aanmelden.

Gevolgen premieverhoging per regeling
Nadat het bestuur de basispremie heeft vastgesteld, wordt per regeling uitgerekend wat de nieuwe premie wordt. Om de premieverhoging te beperken kunnen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers er ook voor kiezen de pensioenregeling in hun bedrijfstak of onderneming te versoberen.

Informatie over premie in Pensioen 1-2-3
Wilt u weten hoeveel premie u nu betaalt voor uw regeling of welke regeling u heeft? In de Pensioen 1-2-3 in mijnpgbpensioen.nl vindt u informatie over uw regeling.

Vorig nieuwsartikel
Jaarverslag 2015 gepubliceerd

Volgend nieuwsartikel
Engelstalige website

Nieuwsarchief