Aanmelden

Premie in 2017 omhoog

27-10-2016

Inkoop pensioen duur door rente: premie in 2017 omhoog

Het bestuur van Pensioenfonds PGB heeft de premie 2017 voor de basismiddelloonregeling vastgesteld. Zoals verwacht is de basispremie verhoogd van 21,5% naar 24%. De reden voor de premieverhoging is de hoge prijs die op dit moment voor de inkoop van pensioen moet worden betaald. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is de lage rente. 

Uitgangspunt is 'dekkingsgraadneutrale' premie
Het bestuur vindt het belangrijk dat er elk jaar genoeg premie wordt betaald om het pensioen te kunnen bekostigen dat we in dat jaar toezeggen. De verwachting is dat de premieopbrengsten volgend jaar niet helemaal toereikend zijn, ondanks de premieverhoging. Als de premie te laag is, moeten we nieuwe aanspraken voor een klein deel financieren uit het aanwezige pensioenvermogen. Dat gaat ten koste van de zittende deelnemers (actief, slaper en gepensioneerd). Daardoor zal de dekkingsgraad ietsje dalen. Het omgekeerde is het geval, als er net iets te veel premie wordt betaald. Het bestuur verwacht dat het verschil in de toekomst weer ingehaald kan worden en wil de premie niet te hard laten stijgen. In 2016 is de premie voor de basisregeling verhoogd met 2%.

Wat u verder moet weten

Pensioenfonds PGB voert verschillende middelloonregelingen uit die afwijken van de basisregeling. De premie die is afgeleid van de basispremie kan daarom ook verschillen.
De premieverhoging geldt alleen voor middelloonregelingen. Bij beschikbare premieregelingen wordt de premie op een andere manier berekend. 
Om de premieverhoging te beperken kunnen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in bedrijfstakken en bedrijven er ook voor kiezen de pensioenregeling in hun bedrijfstak of onderneming te versoberen.
Sociale partners in bedrijfstakken en bedrijven met een middelloonregeling krijgen een brief over de gevolgen van de premieverhoging voor hun regeling.


Lees ook nieuwsbericht juli 2016 en toelichting bestuurder Bert Coenradie op pensioeninformatiedag 8 september 2016.

Vorig nieuwsartikel
Vooruitkijkend naar 2017...

Volgend nieuwsartikel
Resultaten deelnemersonderzoek

Nieuwsarchief