Aanmelden

Premie betalen tijdens coronacrisis

24-3-2020

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor ons allemaal. Niet alleen zijn veel bedrijven (nagenoeg) gesloten, ook verkeert een aantal sectoren dat bij Pensioenfonds PGB is aangesloten momenteel in (financieel) zwaar weer. Wij zijn ons hiervan zeer bewust en begrijpen dat u hierdoor mogelijk in betalingsproblemen kunt komen. Daarom heeft het bestuur van Pensioenfonds PGB besloten tot een tijdelijke versoepeling van de premie-inning. 


Tijdelijk geen aanvullende rente en boetes

Wij versturen onze facturen op reguliere wijze en hanteren daarbij onze reguliere betalingstermijnen. Het bestuur heeft echter besloten om tijdelijk geen aanvullende rente en boetes in rekening te brengen als u nu niet in staat bent om aan de betalingstermijn te voldoen. Neem in dat geval contact met ons op voor een speciale betalingsregeling.

Speciale betalingsregeling
Als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen of dreigt te komen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij willen uw problemen niet onnodig groter maken en kijken graag samen met u naar welke mogelijkheden er zijn. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Stopzetten automatische incasso
Betaalt u door middel van automatische incasso en komt u in financiële problemen na een automatische incasso van ons of verwacht u hierdoor in problemen te komen? Dan kunnen wij de automatische incasso voor u stopzetten. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Voor meer informatie over beide mogelijkheden kunt u natuurlijk ook contact opnemen met onze afdeling relatiebeheer, via relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl of 020 541 83 00.

Wij houden de uitwerking van de aangekondigde steunmaatregelen door de overheid nauwgezet in de gaten en passen ons beleid daar, als dat nodig is, op aan. Dit vraagt voor nu nog enige uitwerking. Als hier meer over bekend is dan communiceren we dit zo snel mogelijk met u.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over wat de coronacrisis betekent voor Pensioenfonds PGB, vindt u op onze website. Denk aan de gevolgen voor pensioenopbouw, onze bereikbaarheid en de impact op onze financiële situatie. Meer informatie over de maatregelen van de Belastingdienst als gevolg van de coronacrisis vindt u op een speciale webpagina van de Belastingdienst.


Nieuwsarchief