Aanmelden

Persoonsgegevens in veilige handen

30-4-2018

Om voor uw werknemers een goede pensioenadministratie uit te voeren, leggen wij persoonsgegevens vast. Deze persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk. 

Wij maken onze organisatie AVG-proof
Zoals u waarschijnlijk weet, geldt vanaf 25 mei een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op basis van de nieuwe wet gaan we de persoonsgegevens extra beschermen. Zodat u en uw werknemers zeker weten dat uw gegevens in veilige handen zijn. Belangrijke verandering is dat wij werknemers die deelnemer worden na 25 mei nadrukkelijker gaan informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten zij hebben.            

U heeft geen nieuwe overeenkomst met ons nodig
Goed voor u om te weten is dat er geen nieuwe overeenkomst nodig is tussen uw bedrijf en ons voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit is niet nodig, omdat zowel uw bedrijf als Pensioenfonds PGB ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zijn. U levert persoonsgegevens aan op basis van het bestaande uitvoeringsreglement en/of uitvoeringsovereenkomst. Vervolgens bepalen wij het doel en de middelen van de verwerking. Volgens de wet is er dan geen extra overeenkomst nodig tussen u als werkgever en Pensioenfonds PGB. 

Nieuwsarchief