Aanmelden

Werken aan IMVO-convenant

31-3-2017

​Pensioenfondsen in Nederland en brancheorganisatie Pensioenfederatie willen gaan samenwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit heeft een groot aantal pensioenfondsen via een intentieverklaring afgesproken. Pensioenfonds PGB is een van de ondertekenaars.

De pensioensector wil een aantal gezamenlijke afspraken maken en die vastleggen in een convenant. Deze afspraken gaan over:

- het delen van informatie
- het bevorderen van samenwerking
- het ontwikkelen van normen

Het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Convenant (IMVO) is een initiatief van de ministers Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en Henk Kamp (Economische Zaken). Zij zijn hierover in gesprek met verschillende sectoren in Nederland.

Het convenant voor de pensioensector moet pensioenfondsen de mogelijkheid geven om samen op te trekken, maar ook ruimte bieden voor eigen accenten, aldus initiatiefnemer Pensioenfederatie. Pas als het convenant er is, beslissen pensioenfondsen of ze het willen ondertekenen.

- Persbericht Pensioenfederatie

Nieuwsarchief