Aanmelden

Een nieuwe stap naar een beter klimaat

19-5-2021


Pensioenfonds PGB heeft zich aangesloten bij het Commitment Klimaatakkoord van de Pensioenfederatie. Ook werden wij supporter van de ‘Task force on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD). Pensioenfonds PGB heeft als missie “een goed pensioen in een leefbare wereld”.  Deze initiatieven dragen bij aan zowel een goed pensioen als een leefbare wereld. Beide zijn initiatieven om klimaatrisico’s in kaart te brengen en de (financiële) wereld groener te maken. 

Een volgende stap in de invulling van ons klimaatbeleid
Met de ondertekening van het Commitment Klimaatakkoord van de Pensioenfederatie, verbinden wij ons samen met andere Nederlandse pensioenfondsen aan de klimaatdoelen van Parijs. Zo heeft Pensioenfonds PGB als doel gesteld om de CO2-uitstoot van de beleggingen met 50% te reduceren voor 2023. 

Inspannen voor een internationale standaard voor milieurapportage
De ‘Task force on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD) werkt samen aan de totstandkoming van een internationale uniforme standaard voor klimaatgerelateerde rapportage. Op die manier kunnen we de groene prestaties van bedrijven en financiële instellingen beter met elkaar vergelijken. Zo komt ook duidelijker aan het licht als bedrijven of financiële organisaties zich groener voordoen dan dat ze zijn (greenwashing) en wordt greenwashing tegen gegaan. 

We zijn er nog niet
Maar we nemen graag de inspanningsverplichting op ons om te bouwen aan het behoud van een leefbare wereld, waarin je van een goed pensioen kunt genieten. Het opzoeken van de samenwerking met de hele financiële sector is essentieel voor het slagen van deze missie; samen hebben we meer impact.

Afspraken in het Commitment Klimaatakkoord  van de Pensioenfederatie
Met de ondertekening van het commitment maakte de financiële sector de volgende afspraken:
  • De betrokken partijen nemen deel aan de ‘financiering van de energietransitie’. Ook accepteren zij een inspanningsverplichting binnen de kaders van wet- & regelgeving en de risico-rendementsdoelstellingen.
  • De partijen ondernemen actie om van hun relevante financieringen en beleggingen ‘het CO2-gehalte te meten’. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren zij daarover publiekelijk.
  • Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun ‘actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030’. De partijen leggen uit welke acties zij nemen om bij te dragen aan het Akkoord van Parijs.
  • Dit commitment maakt integraal onderdeel uit van het Klimaatakkoord. Partijen organiseren een jaarlijks overleg met alle betrokkenen over de voortgang van de uitvoering van de afspraken.
Nieuwsarchief