Aanmelden

Pensioenfonds PGB verkent mee in Netspar-onderzoek

22-6-2021


Uiterlijk op 1 januari 2027 moet het nieuwe pensioenstelsel ingaan. Dit nieuwe stelsel sluit beter aan bij de arbeidsmarkt. Een groep wetenschappers en experts uit de pensioensector deed een verkenning voor de langere termijn. Het kennisnetwerk Netspar publiceerde deze. Esther Valentijn-Breedveld, manager Actuariaat van Pensioenfonds PGB, dacht én schreef mee aan de verkenning. 


Voor mij als actuaris is het interessant om te zien hoe verschillend de beelden zijn bij de cijfers en hoe je met elkaar al brainstormend tot nieuwe inzichten en richtingen kunt komen. Vooral de diversiteit in de groep levert een grote meerwaarde aan het eindrapport en maakt de samenwerking zo boeiend.” 

Diversiteit loont
Esther Valentijn-Breedveld legt uit waarom dit soort samenwerkingen tussen diverse praktijkspecialisten zo belangrijk is. “In het verleden kwamen tegengestelde adviezen uit de academische hoek en de praktijk. Bij Netspar werken de specialisten en onderzoekers samen met de praktijk naar een gemeenschappelijk gedragen voorstel.” Deze experts diepten in deelgroepjes subonderwerpen met elkaar uit. Valentijn-Breedveld was voor deze verkenning betrokken bij het deelgebied ‘cultuur en maatschappij’. Ook kon zij met haar kennis van de uitvoering bij een van de grootste bedrijfstakpensioenfondsen van Nederland input geven op de andere deelgebieden. 

Uitkomsten van de verkenning
Lager opgeleiden, moeders met kleine banen, migranten, mensen die herhaalbare taken uitvoeren en werknemers met zware beroepen lopen risico volgens de verkenning. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel kunnen de groepen op hun oude dag misschien in de financiële problemen komen. Daarom vinden de experts dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de vergrijzing vragen om verdere aanpassingen van het stelsel. Ze stellen dat er meer geïnvesteerd moet worden in loopbaanontwikkeling, vaardigheden en duurzame inzetbaarheid. Daarbij past ook een flexibeler, dynamischer pensioen dat beter rekening houdt met langere en gevarieerde arbeidscarrières.

Verplicht aanvullend pensioen voor iedereen
In de verkenning introduceren de experts de term 'maatschappelijk aanvaardbaar minimum aanvullend pensioen' afgekort MAP. Volgens de schrijvers zou iedereen die werkt verplicht een klein aanvullend pensioen moeten opbouwen. Ook zelfstandigen en tijdelijke medewerkers. Dit pensioen krijgen zij dan bovenop hun AOW.   

Een belangrijke rol voor de sociale partners en overheid
Een ander knelpunt is het investeren in doorontwikkeling. Werkenden kunnen dit vaak zelf niet betalen, of kijken niet zo ver naar de toekomst. Werkgevers willen niet altijd investeren. Werknemers wisselen tegenwoordig vaak van baan. Een werkgever ziet zijn investering daarom niet altijd terug. De oplossing hiervoor ligt volgens de experts bij de sociale partners en de overheid. Zij kunnen werknemers stimuleren in zichzelf te investeren in de toekomst. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een gratis ‘loopbaan-APK’. Bedrijven die investeren in duurzame loopbanen zouden een belastingvoordeel kunnen krijgen. En bedrijven en werknemers moeten een klein deel van het pensioengeld kunnen gebruiken voor scholing en ontwikkeling.

Meer weten?
De hele verkenning van Netspar leest u hier. Wil je meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel? bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp.Vorig nieuwsartikel
Vraag het onze voorzitter

Volgend nieuwsartikel
Van u naar je

Nieuwsarchief