Aanmelden

Pensioenfonds PGB publiceert jaarverslag

22-4-2021

​Het jaarverslag 2020 van Pensioenfonds PGB is vanaf vandaag te lezen op onze website. Voor het derde achtereenvolgende jaar komen we op hetzelfde moment ook uit met een speciaal jaarverslag over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Een bijzonder jaar
Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van onzekerheid op de financiële markten, de gevolgen van corona en aansluiting van nieuwe sectoren bij ons pensioenfonds. Ook speelden we in op de komst van het pensioenakkoord. De schade van de coronapandemie en de rentedaling in 2020 bleef gelukkig beperkt voor onze financiële situatie. We konden de pensioenen van onze deelnemers niet verhogen, maar hoefden ze ook niet te verlagen. 

Vooruitblik 2021
Bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester in ons jaarverslag: “Wel zien we dat de politiek op weg naar het nieuwe pensioenstelsel meer ruimte wil bieden om kortingen zo veel mogelijk te voorkomen, premiestijgingen te beperken en eerder opgebouwde reserves te kunnen inzetten voor een verhoging van pensioen.”

Wil je meer weten? Je leest hier het jaarverslag 2020 van Pensioenfonds PGB. 

MVB-jaarverslag
Naast het jaarverslag van pensioenfonds PGB hebben we voor de derde keer een apart jaarverslag gemaakt over onze activiteiten op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). We doen dat omdat onze deelnemers maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk vinden. Maar vooral ook, omdat we beter zichtbaar willen maken wat we doen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen gaat wat ons betreft verder dan geen schade willen toebrengen aan mens en milieu. Met onze beleggingen kunnen we invloed uitoefenen op de wereld om ons heen. Hoewel die invloed bescheiden is, is het wel onze verantwoordelijkheid die invloed positief te gebruiken. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat duurzaam beleggen op de lange termijn het beste resultaat oplevert voor onze deelnemers. 

Wil je meer weten over duurzaam beleggen door Pensioenfonds PGB? Je leest hier het volledige MVB-jaarverslag 2020. 

Voor onze deelnemers maken we ook dit jaar weer een online jaarmagazine én online MVB-jaarmagazine. Daarin blikken we in woord en beeld terug op een bewogen jaar. De online magazines zie en lees je in de loop van mei op onze website.
 

2020 in het kort

Deelnemers die pensioen opbouwen 93.529
Pensioenontvangers 81.660
Gewezen deelnemers163.123
UFR-dekkingsgraad eind 2020102,6%
Beleidsdekkingsgraad eind 2020  96,3%
Werkgevers eind 20202.594
Belegd vermogen eind 2020€ 32,4 miljard
Rendement over 20206,8%

 Nieuwsarchief