Aanmelden

Integratie duurzaamheidsdoelen in beleggingsbeleid PGB

15-9-2020
Het bestuur van Pensioenfonds PGB heeft besloten het huidige intensieve beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen naar een hoger niveau te tillen door te kiezen voor een geïntegreerd duurzaamheidsbeleid. 

Jochem Dijckmeester, bestuursvoorzitter: ‘Die geïntegreerde aanpak betekent dat we onze criteria voor het investeren in duurzame ontwikkeling, inclusief onze klimaatdoelen, zullen implementeren in élk aspect van ons beleggingsportfolio. We geloven dat we als pensioenfonds op die manier een positieve impact op onze omgeving kunnen hebben.’

Impactinvesteringen
Vanuit die overtuiging staat Pensioenfonds PGB nu ook open voor impactbeleggingen met rendement. Dat zijn investeringen die positieve maatschappelijke effecten tot doel hebben. Financieel rendement blijft daarbij leidend, maar niet tegen elke prijs. 

Jacqueline van Voorthuizen, portfoliomanager en gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord beleggen is trots op deze stap. ‘Het laat zien dat ons bestuur ambitieus is als het gaat om de invloed die we als vermogensbeheerder kunnen hebben op een betere wereld. En dat is óók in het belang van onze deelnemers en gepensioneerden!’

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Bij het geïntegreerde MVB-beleid zullen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties bepalend zijn (zie afbeelding hieronder). Deze Sustainable Development Goals, ondertekend door vrijwel alle landen in de wereld, zijn bedoeld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. 

Jacqueline: ‘Het mooie is, veel grote beleggers hebben die doelen omarmd, net als wij. Een van de doelen is bijvoorbeeld honger uit de wereld zien te krijgen. Dat is iets anders dan niet te beleggen in bedrijven die frauderen met hun cijfers, om maar iets te noemen. Het gaat veel verder. En dat vind ik goed. Je kunt niet meer wegkijken als het gaat om het milieu, het klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. We zijn er allemaal samen verantwoordelijk voor. Ook wij, als pensioenfonds. Met onze beleggingen kunnen we invloed uitoefenen op de wereld om ons heen. Hoewel die invloed bescheiden is, is het wel onze verantwoordelijkheid die invloed positief te gebruiken. Dat noem ik maatschappelijk verantwoord beleggen.’

Keuze van de deelnemers
Pensioenfonds PGB legde de duurzaamheidsdoelen ook aan de eigen achterban voor. Daaruit bleek welke vijf van de zeventien doelen door de deelnemers het belangrijkst werden gevonden. Dat zijn de doelen op het gebied van gezondheid en welzijn (SDG3*), duurzame energie (SDG7), eerlijk werk en economische groei (SDG8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG9) en het klimaat (SDG13). 

Jacqueline: ‘Die vijf doelen zullen straks extra aandacht krijgen bij onze beleggingskeuzes, zonder de andere twaalf uit het oog te verliezen overigens. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst ons hele portfolio goed screenen op de duurzame doelen in het algemeen en de keuze van de deelnemers in het bijzonder. Meten is weten. Daarna kunnen we daarop sturen.’ 

Wie meer wil weten over wat Pensioenfonds PGB allemaal doet als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen, kan hier het MVB-jaarverslag over 2019 lezen. 


*SDG = Sustainable Development Goals
duurzaamheids goals.jpg


Nieuwsarchief