Aanmelden

Pensioen reisbranche definitief naar Pensioenfonds PGB

22-12-2020

​Ruim 30.000 werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden uit de reisbranche komen per 1 januari 2021 naar Pensioenfonds PGB. Pensioenfonds PGB is blij met de komst en verstuurt vanaf eind december en begin januari de eerste welkomstcommunicatie. Het huidige pensioenfonds, Reiswerk Pensioenen, wordt na de overgang opgeheven. Sociale partners uit de reisbranche en Reiswerk Pensioenen spraken dit al eerder af met Pensioenfonds PGB. Overgang is goedgekeurd

Voor de overgang was goedkeuring nodig van de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De procedures met deze instanties zijn nu afgerond. Zowel De Nederlandsche Bank als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben goedkeuring gegeven. 

Waarom stapte de reisbranche over?
De belangrijkste redenen voor de overstap zijn het betere pensioenperspectief voor deelnemers in de reisbranche bij Pensioenfonds PGB en de relatief hoge uitvoeringskosten bij het kleinere pensioenfonds Reiswerk Pensioenen. Werknemers in de reisbranche bouwen in de toekomst meer pensioen op bij Pensioenfonds PGB. 

Meer slagkracht door groei
“Pensioenfonds PGB is blij met de komst van de nieuwe deelnemers”, zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester. “Wij staan klaar om deze nieuwe deelnemers vanaf volgend jaar te kunnen helpen met al hun pensioenzaken. Door het pensioenfonds te verbreden hebben we de afgelopen jaren meer slagkracht gekregen bij het beleggen van het pensioenvermogen van onze deelnemers en voor investeringen in onze dienstverlening en administratie. Dat biedt voordeel voor zowel de nieuwe als onze bestaande deelnemers.” 

Verlaging van pensioenen Reisbranche helaas nodig
Reiswerk Pensioenen staat er financieel minder goed voor dan Pensioenfonds PGB. Om de overstap mogelijk te maken is een verlaging van de opgebouwde en uit te keren pensioenen in de reisbranche helaas nodig. Dit omdat de huidige deelnemers van Pensioenfonds PGB geen nadeel mogen ondervinden van de overstap. Als Reiswerk Pensioenen zou blijven voortbestaan zou een verlaging van de pensioenen in de reisbranche op enig moment ook nodig zijn geweest. Zowel pensioengerechtigden als deelnemers krijgen van Reiswerk Pensioenen in respectievelijk december en januari een brief over de verlaging. 

Welkom vanuit Pensioenfonds PGB
Deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers ontvangen persoonlijk bericht van Pensioenfonds PGB om ze hartelijk welkom te heten en ze informatie te geven over wat de overstap voor hen betekent. Zij vinden ook meer informatie via reiswerkpensioenenstopt.nl en pensioenfondspgb.nl/reisbrancheNieuwsarchief