Aanmelden

PGB steunt MVB-afspraken pensioensector

21-12-2018

​Ruim 70 pensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds PGB, hebben zich verbonden aan een initiatief om als pensioensector werk te maken van maatschappelijk verantwoord beleggen. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

 

De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat op donderdag 20 december is gepresenteerd in Den Haag.

 

 

Duurzaam beleggen
Pensioenfonds PGB belooft via de ondertekening gericht onderzoek te doen naar de risico’s dat ondernemingen waarin wordt belegd zich niet houden aan internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. En om daar rekening mee te houden in het beleid.

 

De belangrijkste taak van het pensioenfonds is om te streven naar een goed pensioen voor de deelnemers, maar het is ook belangrijk dat de oude dag kan plaatsvinden in een sociale, schone en stabiele samenleving.

 

Oeso
Het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Convenant (IMVB) is een initiatief van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (Oeso). Behalve in de pensioensector zijn er ook convenanten gesloten in andere sectoren, zoals het bank- en verzekeringswezen. In de pensioensector trekken 73 pensioenfondsen samen op met elkaar en brancheorganisatie Pensioenfederatie.

 

Daarnaast zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën en Sociale Zaken, Amnesty International Nederland, Stichting Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Save the Children, PAX, World Animal Protection en vakbonden FNV, CNV en VCP ondertekenaars van het convenant.

 

Persbericht Pensioenfederatie

Nieuwsarchief