Aanmelden

PGB blij met eensgezindheid over nieuwe pensioenstelsel

7-6-2019

Onderhandelaars van politiek, werkgevers en vakbeweging zijn het op hoofdlijnen met elkaar eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. Het bestuur van Pensioenfonds PGB is blij dat er een gezamenlijk beeld ligt voor de toekomst.

 

 

Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. Daarna duurt het nog enkele jaren voor het nieuwe stelsel ingevoerd kan zijn. “We realiseren ons dat er nog een lange weg te gaan is. Over de uitwerking is nog veel onduidelijkheid. Maar het is verheugend dat sociale partners, zoals het er nu uitziet, straks kunnen kiezen tussen twee verschillende contracten. Die keuze is er nu ook al bij ons. Daarmee zijn wij goed voorbereid op de uitkomst van deze onderhandelingen”, zegt voorzitter Ruud Degenhardt.
 
Alhoewel bij Pensioenfonds PGB nu geen korting dreigt, is er waardering voor de bereidheid om iets te doen aan de dreiging van een pensioenverlaging in 2020 voor deelnemers van pensioenfondsen die daarmee te maken hebben.


Gevolgen van principeakkoord
Wat het principeakkoord precies betekent voor werkgevers en deelnemers van Pensioenfonds PGB, is nog niet helder. Wel is duidelijk dat er twee soorten pensioencontracten blijven bestaan:

uitkeringsregelingen die straks meer gaan meebewegen met de economie;
premieregelingen waarbij voor iedere deelnemer een eigen potje met pensioenkapitaal wordt opgebouwd.


Pensioenfonds PGB voert varianten van beide soorten regelingen uit. De regelingen zullen er in het nieuwe stelsel wel iets anders uitzien dan nu.


Door de voorgenomen nieuwe regels wordt het op termijn mogelijk om de pensioenen in uitkeringsregelingen eerder te verhogen als het economisch goed gaat. Daar staat tegenover dat pensioenen ook eerder moeten worden verlaagd als het tegenzit.


AOW-leeftijd
Andere onderdelen van het principeakkoord zijn:
- De AOW-leeftijd stijgt minder hard.
- Het wordt voor zelfstandigen makkelijker om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds.
- Het wordt makkelijker om eerder met pensioen te gaan.

Dat er straks minder belemmeringen zijn om eerder met pensioen te gaan voor werknemers die daar behoefte aan hebben, is een positieve ontwikkeling. Het is al mogelijk bij Pensioenfonds PGB om pensioen te vervroegen, ook in deeltijd.


Verdere uitwerking
De achterban van de vakbonden moet nog akkoord gaan met het akkoord. Ook moeten de afspraken die zijn gemaakt, de komende tijd worden uitgewerkt. Zo is het de bedoeling dat in het nieuwe stelsel de opbouw afneemt, naarmate de leeftijd stijgt. De zogenaamde ‘doorsneepremie’ verdwijnt. Een stuurgroep moet gaan uitzoeken hoe die verandering kan worden doorgevoerd. Voor Pensioenfonds PGB is het belangrijk dat dit gebeurt zonder dat groepen deelnemers onevenwichtig hard worden geraakt. De komende tijd volgen we de ontwikkelingen en we zullen sociale partners, werkgevers en deelnemers ondersteunen bij de overgang naar een vernieuwd stelsel.

 

 Zie ook: Samen op weg naar vernieuwd pensioen

Nieuwsarchief