Aanmelden

Overzicht

24 maart 2020

Gevolgen noodmaatregel voor pensioenopbouw

Wat betekent de NOW voor de pensioenopbouw van uw werknemers?

13 maart 2020

Coronavirus: bereikbaarheid

Pensioenfonds PGB blijft digitaal en telefonisch bereikbaar

12 maart 2020

Uitkomsten werkgeversonderzoek

Goede gezondheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s.

10 maart 2020

Meer zorgen over effect coronavirus

De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is verslechterd.

26 februari 2020

Financiële onrust toegenomen door coronavirus

Vooruitzichten financiële situatie Pensioenfonds PGB nog ongewis.

18 februari 2020

Vacature bestuurslid namens gepensioneerden

De Vereniging van Gepensioneerden van PGB (VVG) en vakorganisaties kunnen hiervoor geschikte kandidaten voordragen.

31 januari 2020

Gevolgen coronavirus nog ongewis

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben een beperkt negatief effect op onze financiële positie.

29 januari 2020

Jochem Dijckmeester voorzitter bestuur Pensioenfonds PGB

Jochem Dijckmeester is benoemd tot voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds PGB per 1 februari 2020.

23 januari 2020

Financiele situatie sterk verbeterd, vooruitzichten onzeker

In het 4e kwartaal steeg de rente en behaalden de aandelen een positief rendement.

15 januari 2020

Uw pensioen wordt niet verlaagd in 2020

Onze dekkingsgraad was op 31 december 2019 103,3%.

 PGB NieuwsArchief

Nieuwsarchief