Aanmelden

Overzicht

15 november 2018

Nieuwe website!

Onze website ziet er sinds kort anders uit. Neem snel een kijkje.

26 oktober 2018

Financiële situatie verder verbeterd in 3e kwartaal

Zowel de beleidsdekkingsgraad als de maandelijkse UFR-dekkingsgraad stegen.

25 oktober 2018

Basispremie blijft gelijk in 2019

Het bestuur heeft de premie 2019 voor de basismiddelloonregeling definitief vastgesteld. Deze basispremie blijft volgend jaar 24 procent.

09 oktober 2018

Minder CO2-uitstoot in onze beleggingen

Pensioenfonds PGB bouwt stapsgewijs zijn beleggingen in kolen af. Daarmee zet het fonds een eerste concrete stap in het beleggingsbeleid om klimaatverandering tegen te gaan.

03 september 2018

Uw pensioenoverzicht komt eraan!

Hoe staat uw pensioen ervoor? U ziet het in het pensioenoverzicht dat u in september van ons krijgt.

30 augustus 2018

Resultaten engagementactiviteiten

Welke onderwerpen zijn de afgelopen maanden besproken met bedrijven waarin het PGB-pensioenvermogen is belegd?

27 juli 2018

Geen beleggingen in wapenverkoop burgers

Pensioenfonds PGB heeft besloten om niet langer te beleggen in bedrijven die vuurwapens verkopen aan burgers.

26 juli 2018

Inzet bestuur: premie in 2019 gelijk houden

Om helderheid te geven maakt het bestuur deze verwachting nu alvast bekend.

25 juli 2018

Financiële situatie licht verbeterd in 2e kwartaal

Onze financiële situatie is in het 2e kwartaal van 2018 licht verbeterd.

26 juni 2018

Vacature bestuurslid Pensioenfonds PGB

Per 1 juli verstrijkt de benoemingstermijn van ons bestuurslid Tom Vollebergh. Wilt u zichzelf of iemand anders kandidaat stellen?

 PGB NieuwsArchief

Nieuwsarchief