Aanmelden

Overzicht

30 maart 2020

De nieuwe PGB Beeld is uit

Afgelopen week verscheen de nieuwe editie van ons pensioenmagazine PGB Beeld. Afhankelijk van uw voorkeur ontvangt u dit op papier of als interactief,

26 maart 2020

Digitaal communiceren: juist nu!

Uw digitale post op 1 plek waar u altijd bij kunt. Ook tijdens de coronacrisis.

24 maart 2020

Premie betalen tijdens coronacrisis

Mogelijkheden voor betalingsregelingen.

24 maart 2020

Gevolgen noodmaatregel voor pensioenopbouw

Wat betekent de NOW voor uw pensioenopbouw?

24 maart 2020

Gevolgen noodmaatregel voor pensioenopbouw

Wat betekent de NOW voor de pensioenopbouw van uw werknemers?

13 maart 2020

Coronavirus: bereikbaarheid

Pensioenfonds PGB blijft digitaal en telefonisch bereikbaar

12 maart 2020

Uitkomsten werkgeversonderzoek

Goede gezondheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s.

10 maart 2020

Meer zorgen over effect coronavirus

De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is verslechterd.

26 februari 2020

Financiële onrust toegenomen door coronavirus

Vooruitzichten financiële situatie Pensioenfonds PGB nog ongewis.

18 februari 2020

Vacature bestuurslid namens gepensioneerden

De Vereniging van Gepensioneerden van PGB (VVG) en vakorganisaties kunnen hiervoor geschikte kandidaten voordragen.

 PGB NieuwsArchief

Nieuwsarchief