Aanmelden

Onzekerheid over gevolgen coronacrisis

9-4-2020
De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is in maart verslechterd door de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. Zowel de rente als de waarde van beleggingen zoals aandelen gingen omlaag. Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad in maart gedaald van 101,9% naar 100,6% (31 maart 2020). De actuele dekkingsgraad daalde van 95,9% naar 90,1%. 

Coronacrisis 
In januari en februari 2020 daalde de PGB-dekkingsgraad door zorgen over de uitbraak van het coronavirus in China en de mogelijke verdere verspreiding van het virus. Begin maart nam de onrust op de financiële markten sterk toe, mede door renteverlagingen van centrale banken en onenigheid over de olieproductie. Dit zorgde voor een verdere verslechtering van de financiële situatie van het pensioenfonds. 

Vervolgens zorgde de verspreiding van het virus naar Europa en andere delen van de wereld voor een wereldwijde gezondheidscrisis. Overheden namen drastische maatregelen om de pandemie te beteugelen. Veel landen besloten tot beperking van het openbare leven, waardoor een deel van de economie wereldwijd is stilgevallen. De zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de wereldeconomie zijn hierdoor sterk toegenomen.  

Gevolgen voor Pensioenfonds PGB
Pensioenfonds PGB is hard geraakt door de ontwikkelingen, ook al heeft de crisis geen directe gevolgen voor de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen. Bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester:

Ons dynamisch beleggingsbeleid zorgt ervoor dat het risico in de beleggingen wordt afgebouwd als de kans op korten toeneemt door een dalende dekkingsgraad. Ook heeft ons aandelenrisicobeleid, waarbij we ons via opties beschermen tegen een sterke daling van de waarde van aandelen, een positief effect. Hierdoor is de daling van de dekkingsgraad iets beperkt. Maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat onze dekkingsgraad in maart verder is gedaald en onze actuele dekkingsgraad nu 90,1% is.”

Meer informatie over onze dekkingsgraden vindt u hier.

Kans op verlaging pensioenen
Door de gedaalde dekkingsgraad is de kans op een korting in 2021 toegenomen. Het is echter nog te vroeg om nu al te kunnen aangeven hoe groot de kans is. Dat hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds aan het eind van het jaar. En die hangt weer af van de economische gevolgen op langere termijn en de verdere ontwikkelingen op de financiële markten. Naar verwachting zullen de financiële markten zich snel herstellen bij een beperkte duur van de crisis. 

U vindt hier de meest recente column van bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester over de coronacrisis. Daarin legt hij uit hoe het zit met de kans op korten. 

Wilt u meer weten over de kans op korten? Leest u dan onze antwoorden op de veelgestelde vragen


Nieuwsarchief