Aanmelden

Onderzoek: zorgen over pensioen

2-2-2018

​Driekwart van de mensen die pensioen opbouwen, maakt zich enige zorgen over zijn pensioen. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder deelnemers van Pensioenfonds PGB. Tegelijkertijd blijkt dat veel mensen slecht zicht hebben op hun eigen pensioensituatie. Maar iets meer dan de helft weet hoeveel pensioen hij of zij later ongeveer zal krijgen. Nog niet de helft weet of dat genoeg is om na pensionering van te kunnen leven.

Ook bij gepensioneerde deelnemers leven zorgen, aldus het onderzoek. Zij zien hun pensioen niet meestijgen met de prijzen. Pensioenfonds PGB heeft de pensioenen de afgelopen 10 jaar niet kunnen verhogen. Hoewel de AOW wel is gestegen, merken gepensioneerden dat in hun portemonnee. Toch zijn gepensioneerde deelnemers over de hele linie tevreden en vinden ze dat hun pensioen in goede handen is bij Pensioenfonds PGB.

Misverstand over premie
Uit het onderzoek komt opnieuw een aantal misverstanden over pensioen naar voren. Zo denken veel werknemers dat ze premie betalen voor de uitkering van de gepensioneerden van nu, zoals bij de AOW. Dat is niet het geval. De premie is bestemd voor de opbouw van het eigen pensioen, ook al zit er wel onderlinge solidariteit in de regeling.

Indexatie geen recht
Gepensioneerden denken vaak dat ze recht hebben op een verhoging van hun uitkering (indexatie). Dat is niet zo. Dat komt omdat ze in het verleden geen premie hebben betaald voor een waardevast pensioen. Dat betekent dat pensioenen alleen omhoog kunnen, als de buffer hoog genoeg is. Hiervoor moet de dekkingsgraad minimaal 110 procent zijn. Vanaf dat moment kunnen de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen gedeeltelijk omhoog.

Opbrengst beleggingen pensioen weinig bekend   
Pensioenfonds PGB belegt de ingelegde premies van de deelnemers. Dat zorgt voor rendement, waarmee de indexatie betaald kan worden. Hoeveel het totale pensioen daardoor wordt, daarvan hebben de meeste mensen geen idee. Op dit moment gaan we ervan uit dat wie nu veertig jaar lang pensioen opbouwt ongeveer drie keer zoveel aan pensioen terugkrijgt dan de premie die samen met de werkgever is betaald. Hoeveel het precies is, ligt aan de indexatie en het aantal jaren dat iemand pensioen bij ons heeft staan. 

Waardering
Onderzoeksbureau Motivaction peilde in november 2017 in opdracht van Pensioenfonds PGB de kennis en mening over pensioen van (gepensioneerde) deelnemers. Er werden 7.877 vragenlijsten ingevuld van de 55.669. Er is ook gevraagd naar de waardering voor Pensioenfonds PGB. Deelnemers gaven een 6,9 en gepensioneerden een 7,7.

Weten hoeveel pensioen u kunt verwachten? Ga naar mijnpgbpensioen.nl.
Weten hoeveel pensioen u nodig heeft? Doe de pensioencheck op de website van het Nibud.

Vorig nieuwsartikel
Rendement van 6,7% in 2017

Nieuwsarchief