Aanmelden

Onderzoek: tevredenheid stijgt

6-2-2019

​Onderzoeksbureau Motivaction peilde in oktober 2018 in opdracht van Pensioenfonds PGB de tevredenheid en de mening over maatschappelijk verantwoord beleggen onder onze (gepensioneerde) deelnemers. In het onderzoek werden in totaal 7.408 online vragenlijsten ingevuld, 1.601 door actieve en 5.807 door gepensioneerde deelnemers.

 

Tevredenheid stijgt
De tevredenheid met onze dienstverlening is gestegen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Actieve deelnemers waarderen onze dienstverlening met een 7,2 (dat was een 6,9) en gepensioneerden met een 7,8 (dat was een 7,7). Ook de tevredenheid met onze informatievoorziening steeg. Daarbij viel op dat zowel actieve als gepensioneerde deelnemers onze informatie in toenemende mate digitaal willen ontvangen.

 

Pensioenkennis neemt toe – maar er zijn ook misverstanden
Steeds meer deelnemers weten hoe hoog hun pensioen ongeveer is, of dit genoeg is voor later en zo niet, wat ze dan kunnen doen. Maar er blijven ook enkele misverstanden bestaan. Zo denkt bijna de helft van de actieve deelnemers onterecht dat zij pensioenpremie betalen voor de gepensioneerden van nu. Zo is het wel bij de AOW maar niet bij het pensioen. De premie is die u betaalt is namelijk bestemd voor de opbouw van uw eigen pensioen, ook al zit er wel onderlinge solidariteit in de regeling.

 

Indexatie is geen recht
80% van onze gepensioneerde deelnemers denkt dat zij recht hebben op indexatie van hun pensioen. Dat is helaas niet zo. Wij mogen de pensioenen alleen verhogen als we daar voldoende geld voor hebben. Dat staat zo in de wet. Onze financiële positie (ofwel de dekkingsgraad) moet goed genoeg zijn. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond wij zijn. Pas als onze dekkingsgraad 110% of hoger is, mogen wij de pensioen verhogen. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen helaas niet kunnen verhogen. Maar we hebben de pensioenen gelukkig ook nog nooit hoeven te verlagen. Ook hoeven we op dit moment geen rekening te houden met een verlaging van de pensioenen in 2020. Wilt u meer weten over onze financiële situatie? Klik hier.

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen steeds belangrijker
In het onderzoek werd ook gevraagd hoe (gepensioneerde) deelnemers denken over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Beide doelgroepen vinden het in sterke mate de verantwoordelijkheid van Pensioenfonds PGB om te letten op de maatschappelijke en milieueffecten van onze beleggingen. Sterker nog, ruim de helft vindt MVB belangrijker dan maximaal rendement behalen. Tegelijkertijd mag MVB het rendement volgens de deelnemers niet negatief beïnvloeden of tot hogere risico’s leiden. Gepensioneerden vinden MVB overigens nog belangrijker dan actieve deelnemers.


Duurzame energie en zorg zijn favoriet
Pensioenfonds PGB overweegt om meer in Nederland te investeren. Op de vraag waarin we dan  moeten investeren kregen ‘Duurzame energie’ en ‘Zorg’ de voorkeur bij zowel actieve als gepensioneerde deelnemers. Ook vroegen we deelnemers welke 3 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) op de agenda van de Verenigde Naties zij het belangrijkste vinden. Daar bleken ‘Goede gezondheid en welzijn’ en ‘Betaalbare en duurzame energie’ eveneens favoriet te zijn, met daarnaast het bestrijden van armoede.

 

Nieuwsarchief