Aanmelden

Pensioen en klimaatverandering

16-3-2018

Onderzoek naar uw pensioen en klimaatverandering
Pensioenfonds PGB laat de komende tijd in kaart brengen welke maatregelen het fonds kan nemen om het pensioenvermogen te beschermen tegen risico’s van klimaatverandering. Ook wordt een CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille gemaakt.

Risico’s van klimaatverandering
De uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen leidt tot opwarming van de aarde. Dit zorgt voor 2 grote risico’s:

Door de opwarming van de aarde komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor, zoals orkanen en overstromingen. Dit kan leiden tot grote(re) schade bij bedrijven waarin we beleggen.|
In december 2015 gingen 195 landen op de klimaattop in Parijs akkoord met een nieuw klimaatverdrag om zo de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De afspraken om over te stappen op duurzame energiebronnen kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemingen en landen die voor hun inkomsten sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En dus ook voor onze beleggingen.


Risico’s zo klein mogelijk maken

Het bestuur wil ervoor zorgen dat het belegd vermogen voor het pensioen van (gepensioneerde) deelnemers zo goed mogelijk is beschermd tegen een mogelijke waardedaling als gevolg van klimaatverandering. Uit onderzoek blijkt dat onze deelnemers dat belangrijk vinden.

CO2-voetafdruk
Daarnaast wil het bestuur weten of en hoe het pensioenfonds zelf een bijdrage kan leveren aan de wereldwijde afspraken over een lagere uitstoot van broeikasgassen. Via een CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille krijgt het bestuur inzicht in de broeikasuitstoot van specifieke beleggingen, bijvoorbeeld door brandstofgebruik voor verwarming, elektra of vervoer.

Volgend nieuwsartikel
De nieuwe PGB Beeld is uit

Nieuwsarchief