Aanmelden

Nieuws over komst Bpf AVH naar Pensioenfonds PGB

22-10-2019

​Bedrijfspensioenfonds AVH en Pensioenfonds PGB zijn in gesprek over het onderbrengen van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen van AVH bij Pensioenfonds PGB. De besprekingen zijn vergevorderd, maar nog niet afgerond.
 
Inmiddels is hierover een bericht verschenen in de media en op de website van Bpf AVH. Wanneer er overeenstemming is, worden zowel de deelnemers van Bpf AVH als Pensioenfonds PGB hierover uitgebreid geïnformeerd. 
 
Worden de AVH-pensioenen ondergebracht bij Pensioenfonds PGB, dan moeten deze pensioenen naar verwachting worden verlaagd met ongeveer 10%. Dit is nodig om het verschil in dekkingsgraad te overbruggen. Bpf AVH staat er financieel slechter voor dan Pensioenfonds PGB en zittende PGB-deelnemers mogen geen nadeel ondervinden van de overdracht.
 
Met het oog op een mogelijke overdracht per 1 januari 2020, zijn de pensioengerechtigde deelnemers van Bpf AVH hierover eind september, drie maanden voorafgaand aan de verlaging, per brief geïnformeerd door Bpf AVH. Ook alle andere deelnemers en de werkgevers van Bpf AVH krijgen een brief zodra er meer duidelijkheid is.
 
Meer informatie hierover vindt u op de website van Bpf AVH.


Nieuwsarchief