Aanmelden

Nieuwe naam uitvoeringsorganisatie

9-1-2017

​De naam van uitvoeringsorganisatie Timeos Pensioendiensten is veranderd in PGB Pensioendiensten. 

Timeos (vroeger GBF geheten) is al decennia lang de vertrouwde uitvoerder van Pensioenfonds PGB. De organisatie beheert het pensioenvermogen en voert de pensioenadministratie uit van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers van het pensioenfonds. 

Nauwe samenwerking tussen pensioenfonds en uitvoerder
In 2013 besloot Timeos zich volledig te richten op Pensioenfonds PGB, zijn grootste opdrachtgever. Dit sloot aan bij de strategie van Pensioenfonds PGB. Door samen op te trekken kon de groei worden gerealiseerd, die nodig was in de consoliderende pensioensector. De zelfstandig werkende uitvoeringsorganisatie werd vanaf dat moment een bv met Pensioenfonds PGB als enige aandeelhouder. De nauwe samenwerking wordt nu ook verankerd in de naam. Hierdoor wordt nog duidelijker dat de uitvoeringsorganisatie ten dienste staat van deelnemers, gepensioneerden, werkgevers en bestuur van Pensioenfonds PGB.

Benieuwd naar PGB Pensioendiensten?
Pensioenfonds PGB zorgt samen met PGB Pensioendiensten voor het pensioen van meer dan 300.000 mensen. Wilt u meer weten over PGB Pensioendiensten? Kijk kan op www.pgbpensioendiensten.nl.

Nieuwsarchief