Aanmelden

Nieuwe bestuurder: Marjan van Noort

7-4-2017

​Marjan van Noort (56) is benoemd als bestuurslid bij Pensioenfonds PGB. Zij zit in het bestuur namens gepensioneerden.


Ervaren
Marjan van Noort is op dit moment al bestuurder van enkele pensioenfondsen. Ze zit in het bestuur van  Pensioenfonds AVH en Pensioenfonds Dranken. Daarnaast werkt ze vanaf 2016 als bestuurder pensioenen bij de FNV.


Eerder was ze betrokken bij de verschillende fusies van FNV waaronder die met FNV Kiem, algemeen secretaris van het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten, kwartiermaker voor de nieuwe vakbeweging, zelfstandig ondernemer en directeur bij FNV Zelfstandigen. Behalve haar langjarige ervaring met vakbondswerk heeft ze een achtergrond als adviseur op het gebied van arbeidsmarkt en organisatiehervorming.


Communicatie
Bij Pensioenfonds PGB gaat Marjan van Noort zich bezighouden met de communicatie van het pensioenfonds. Ze neemt het stokje over van Arnold Verplancke, die per 1 mei het pensioenfonds verlaat.


Marjan van Noort: “Organisaties van werknemers en werkgevers hebben samen gezorgd voor een goed  pensioenstelsel in Nederland. Er wordt nu in de SER nagedacht over de vraag hoe pensioen beter kan aansluiten bij de wensen van deze tijd. Zeker is dat we pensioen beter moeten uitleggen. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.”


Daarbij zal ze met een speciaal oog kijken naar de belangen van gepensioneerden. “Het streven van Pensioenfonds PGB is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de verschillende groepen deelnemers. Dat vind ik een prettig idee.”


Lees hier meer over het bestuur van Pensioenfonds PGB.

 

Vorig nieuwsartikel
Werken aan IMVO-convenant

Nieuwsarchief