Aanmelden

Nieuwe bestuurder: Jochem Dijckmeester

24-3-2016

Jochem Dijckmeester (34) is onlangs begonnen als bestuurder bij Pensioenfonds PGB. Hij zit namens de werknemers in het bestuur op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en FNV Kiem.

Veelzijdig
Behalve bestuurder bij Pensioenfonds PGB is Jochem Dijckmeester ook bestuurslid bij Pensioenfonds UWV. Bij de uitkeringsorganisatie werkt hij als beleidsadviseur op het gebied van innovatie van arbeidsverhoudingen. Verder ondersteunt hij de NVJ op pensioenthema’s en is hij bestuurder van AWVN Young HR. Door de combinatie van deze functies kan hij putten uit een breed netwerk en kennis opdoen vanuit verschillende invalshoeken, zowel vanuit werknemers- als werkgeversperspectief.

Innovatie
Jochem Dijckmeester: “Het innoveren en verjongen van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden is een duidelijke rode draad in mijn werkzaamheden. Ik geloof heel sterk in de meerwaarde van het samenspel tussen sociale partners in Nederland. Daarom ben ik blij dat ik hierin zowel aan werkgeverzijde als aan werknemerszijde een bijdrage kan leveren. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en ik ben ervan overtuigd dat een pensioenfonds, waarbij sociale partners goed betrokken zijn, de beste plek is om dit onder te brengen.”

Verandering
Jochem Dijckmeester voelt zich op zijn plek bij Pensioenfonds PGB. “Het fonds is innovatief en staat open voor verandering. Voor mezelf zie ik een rol weggelegd om hierbij ook de stem van de jonge generatie te vertolken.”
 
Compleet
Door de komst van Jochem Dijckmeester is het bestuur weer compleet. Oud-NVJ-voorzitter Huub Elzerman nam eind vorig jaar afscheid als bestuurder van Pensioenfonds PGB. Jochem Dijckmeester buigt zich vanaf nu over de strategische communicatie van het pensioenfonds.
 
Lees hier meer over het bestuur van Pensioenfonds PGB.

Vorig nieuwsartikel
PGB Beeld eind maart bezorgd

Volgend nieuwsartikel
Dekkingsgraad gedaald

Nieuwsarchief