Aanmelden

Nieuw in PGB-bestuur: Edwin de Jong

21-12-2020

​“Het leuke van pensioen is dat iedere keer dat je net denkt dat het allemaal klaar en geregeld is, er nieuwe wetgeving komt en je weer flink kan en moet bijsturen.“ Edwin de Jong (bijna 56) is net benoemd tot bestuurslid bij Pensioenfonds PGB. Hij is enthousiast dat hij de komende jaren de invoering van het nieuwe pensioen van dichtbij kan meemaken. 


Tot voor kort was Edwin de Jong directeur van het bestuursbureau van Pensioenfonds PGB. Zijn toetreding tot het bestuur valt samen met een verandering in de aansturing van het pensioenfonds. Zo is onder meer een aantal taken van het bestuursbureau overgeheveld naar de eigen uitvoeringsorganisatie PGB Pensioendiensten. 

Zie kader hieronder voor een toelichting op de bestuurlijke veranderingen. 

Aansluitingen
Edwin de Jong is voorgedragen door de PGB-werkgeversraad en volgt in het bestuur Bert Coenradie op. Die neemt deze maand afscheid. “Ik zal me net als Bert onder meer richten op de aansluitingen”, zegt Edwin de Jong. Dit is een terrein waarop hij als actuaris en voormalig consultant bij Willis Tower Watson zeer goed thuis is. Hij wordt voorzitter van de commissie Pensioenbeheer, die zich onder meer bezig houdt met pensioenproducten en -diensten en relatiebeheer. 

Creativiteit
Vanuit die commissie krijgt hij de mogelijkheid mee te denken over innovatie bij het pensioenfonds, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening en producten. Ook dat spreekt hem aan. “PGB was het eerste pensioenfonds dat ervoor zorgde dat deelnemers in een beschikbare premieregeling na pensionering een stabiele uitkering konden krijgen, met de mogelijkheid om mee te delen in beleggingsopbrengsten. Dat is inmiddels door anderen overgenomen. Dat vind ik nou mooi. En ook een compliment voor de creativiteit bij dit pensioenfonds.”

Edwin de Jong begon in de jaren tachtig als actueel rekenaar bij verzekeraar Onderlinge ’s Gravenhage, en stapte begin jaren negentig over naar adviesbureau Towers Perrin, een van de voorgangers van het huidige Willis Towers Watson. 

​Werkwijze bestuur iets aangepast 
Pensioenfonds PGB heeft een paritair bestuur. Dat wil zeggen dat het bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken partijen: werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Dat blijft zo. Het wordt wel mogelijk om twee van de tien bestuursleden aan te stellen op basis van hun specifieke deskundigheid. Bestuursleden hebben geen portefeuille meer maar zetten hun expertise in via commissies. 

Om gemakkelijker te kunnen inspelen op veranderingen is het aantal commissies beperkt tot 4. Die commissies adviseren het bestuur over beleid en kunnen van het bestuur ook de ruimte krijgen om zelf besluiten te nemen over de uitvoering van het beleid. Het bestuur richt zich op de grote lijnen: het beleid en de strategie van het pensioenfonds. 
Nieuwsarchief