Aanmelden

Meer zorgen over effect coronavirus

10-3-2020

​De zorgen over de economische gevolgen van de verspreiding van het coronavirus in de hele wereld zijn toegenomen. Dat heeft gevolgen voor alle pensioenfondsen in Nederland, dus ook voor Pensioenfonds PGB.


Wat is er gebeurd?
Door onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus voor de wereldeconomie is er al enige tijd sprake van een zeer instabiele situatie op de aandelenbeurzen wereldwijd. Ook ging de rente omlaag omdat meer beleggers hun geld willen beleggen in obligaties. We hebben hierover eerder bericht eind januari en eind februari 2020.


Vorige week besloot de Amerikaanse centrale bank (FED) om de rente te verlagen en namen de zorgen over de economische gevolgen van het coronavirus op langere termijn toe. Daar kwam in het weekend nog onenigheid tussen Rusland en Saoedi-Arabië over de olieproductie bij. Dit zorgde afgelopen maandag voor een zwarte beursdag, met een daling van de aandelenkoersen van rond de 7 procent.


Gevolgen voor het pensioenfonds
Pensioenfonds PGB voelt de gevolgen daarvan op twee manieren. Door de fors gedaalde koersen van aandelen neemt het vermogen af. Door de lagere rente is er volgens de wettelijke regels juist meer vermogen nodig om de toegezegde pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Deze twee ontwikkelingen zorgen er samen voor dat de financiële situatie – de dekkingsgraad - is verslechterd.

Een pensioenfonds belegt voor de lange termijn. Aan het eind van elk jaar maakt het pensioenfonds de balans op en kijkt hoe het ervoor staat. Als de financiële situatie op 31 december volgens de regels van de overheid niet goed genoeg is, kan het zijn dat het pensioenfonds moet beslissen de pensioenen te verlagen. Het is niet duidelijk wat de gevolgen van het coronavirus op de langere termijn zijn, ook al is de huidige verwachting dat de crisis rondom het virus zal leiden tot een lagere economische groei.

Extra maatregelen?
Op dinsdag 10 maart is bij het pensioenfonds een extra vergadering gehouden om de situatie van alle kanten te bekijken. Op die vergadering is vastgesteld dat we dicht aanzitten tegen onze kritische dekkingsgraad. Dat wil zeggen dat als de rente en aandelenkoersen tot het eind van dit jaar op het huidige lage niveau blijven, de kans aanwezig is dat het pensioenfonds de pensioenen in 2021 moet verlagen.

Er is echter nog een lange tijd te gaan voor het zover is. Als de financiële markten herstellen in de loop van het jaar, dan neemt de kans op een verlaging van de pensioenen weer af. Verder is vastgesteld dat het dynamische beleggingsbeleid van Pensioenfonds PGB werkt zoals het is bedoeld: als de kans op een pensioenverlaging toeneemt door een lagere dekkingsgraad, wordt er minder risico genomen bij het beleggen.

Minder risico dan begin dit jaar
Dat is dan ook wat er de afgelopen weken is gebeurd: Pensioenfonds PGB neemt nu aanzienlijk minder risico dan aan het begin van het jaar. Er wordt bijvoorbeeld minder belegd in aandelen en de zogenaamde renteafdekking (bescherming tegen een renteverlaging) is toegenomen.

Besloten is om het huidige beleid de komende tijd voort te zetten. Daarmee kan en kon echter niet worden voorkomen dat de dekkingsgraad flink is gedaald. Daarvoor zijn de gevolgen van de waardedaling van het vermogen en de daling van de rente te groot. Het bestuur van het pensioenfonds en de beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders houden de ontwikkelingen op korte termijn goed in de gaten, om het beleid zo nodig toch bij te sturen.Nieuwsarchief