Aanmelden

Meer focus op engagement

19-10-2017

Pensioenfonds PGB heeft besloten meer werk te maken van 'engagement': in gesprek gaan met bedrijven waarin pensioengeld is belegd en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Er is een gespecialiseerd bedrijf aangesteld om het pensioenfonds hiermee te helpen: BMO Global Asset Management (BMO GAM).

De uitbreiding komt voort uit het onderzoek naar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) dat we vorig jaar hielden onder deelnemers. Daaruit bleek onder meer dat deelnemers willen dat het pensioenfonds zich inzet om bijvoorbeeld corruptie en extreem hoge beloningen tegen te gaan bij ondernemingen waarin wordt belegd. Ook vinden ze dat er meer aandacht nodig is voor goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten.

Activiteiten BMO GAM
Over deze en andere thema's zal BMO GAM voortaan aan Pensioenfonds PGB rapporteren. Waar nodig zal BMO GAM in gesprek gaan met bedrijven ('engagement'). Het doel van engagement is om bedrijven via dialoog te bewegen tot structureel ander gedrag. Ook zal BMO GAM namens Pensioenfonds PGB stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. De rapportages over de resultaten van het engagement zullen worden gepubliceerd op de website van Pensioenfonds PGB.  

Beleid in stappen
Het deelnemersonderzoek in 2016 heeft ertoe geleid dat het MVB-beleid van Pensioenfonds PGB in stappen wordt aangescherpt en uitgebreid. Eerder dit jaar zette Pensioenfonds PGB de eerste stap door zich aan te sluiten bij UNPRI. Met ingang van oktober is het beleid voor uitsluitingen aangepast. Met de extra ondersteuning op het gebied van engagement en uitvoering van het stembeleid is de derde stap gezet.

Klimaat
Het bestuur buigt zich nu over het onderwerp klimaat. Het bestuur wil hierover een positie innemen na een uitgebreide discussie over de gevolgen van klimaatverandering.

BMO GAM
BMO GAM is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder, met veel ervaring in Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. De organisatie is medeoprichter en ondertekenaar van de VN-beginselen voor verantwoord beleggen (UNPRI).

 

Nieuwsarchief