Aanmelden

Kwartaalbericht: licht herstel financiële situatie

20-7-2020
In ons vandaag gepubliceerde kwartaalbericht zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover:
“De aandelenkoersen hebben zich weliswaar enigszins hersteld, maar de effecten van de coronacrisis beginnen nu zichtbaar te worden in tegenvallende resultaten bij bedrijven en oplopende werkloosheid. Pensioengeld wordt natuurlijk wel belegd voor de lange termijn. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten om ons beleid aan te passen als dat nodig of wenselijk is.”

  
Beleidsdekkingsgraad 30 juni 2020: 97,6%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het tweede kwartaal van 100,6% op 31 maart 2020 naar 97,6% op 30 juni 2020. Op onze website leest u meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.
  
Actuele UFR-dekkingsgraad 30 juni 2020: 94,0%
De actuele dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 90,1% naar 94,0%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. Op onze website leest u meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad.
  
Rendement beleggingen tot en met 30 juni 2020: -1,3%
Het totale rendement van de beleggingen tot en met het tweede kwartaal kwam uit op -1,3%. Dat is een stijging van 7,0% ten opzichte van het eerste kwartaal, toen het rendement nog -8,3% was. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben tot en met het tweede kwartaal een rendement van +8,1% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, hebben tot en met het tweede kwartaal een rendement van -6,8% behaald.
  
Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen waren positief in het tweede kwartaal:
+8,5% voor deelnemers t/m 37 jaar, +8,0% voor deelnemers van 38 t/m 47 jaar, +7,4% voor deelnemers van 48 t/m 57 jaar en +6,9% voor deelnemers van 58 t/m 68 jaar. De rendementen over dit jaar tot eind juni leest u in ons kwartaalbericht.
  
Wilt u meer weten? Leest u dan ons kwartaalbericht.


Nieuwsarchief