Aanmelden

Financiële situatie verbeterd, maar blijft broos

27-10-2020
In ons 3e kwartaalbericht zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover:

Het lichte herstel van onze financiële situatie in het tweede kwartaal heeft zich gelukkig voortgezet in het derde kwartaal. Door de aanhoudende lage rente staan we er nog wel minder goed voor dan eind 2019. De aandelenkoersen ontwikkelden zich gunstig de afgelopen maanden, maar de situatie blijft broos. Uitbreiding van het coronavirus kan de economie en de financiële markten namelijk verder onder druk zetten. Ook vinden binnenkort de Amerikaanse verkiezingen plaats en de uitslag hiervan kan gevolgen hebben op de financiële markten. Er is dus nog veel onzekerheid.”

Beleidsdekkingsgraad 30 september 2020: 97,0%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het derde kwartaal van 97,6% op 30 juni 2020 naar 97,0% op 30 september 2020. Hier leest u meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

Actuele UFR-dekkingsgraad 30 september 2020: 97,4%
De actuele dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal van 94,0% naar 97,4%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. Hier leest u meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 30 september 2020: +1,3%
Het totale rendement van de beleggingen tot en met het derde kwartaal kwam uit op +1,3%. Dat is een stijging van 2,6% ten opzichte van het tweede kwartaal. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben tot en met het derde kwartaal een rendement van +9,6% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, hebben tot en met het derde kwartaal een rendement van -3,5% behaald.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen waren positief in het derde kwartaal:
+3,0% voor deelnemers t/m 37 jaar, +2,8% voor deelnemers van 38 t/m 47 jaar, +2,7% voor deelnemers van 48 t/m 57 jaar en +2,5% voor deelnemers van 58 t/m 68 jaar. De rendementen over dit jaar tot eind september leest u in ons kwartaalbericht.
  
Wilt u meer weten? Leest u dan ons kwartaalberichtNieuwsarchief