Aanmelden

Kwartaalbericht: Zorgen over financiële situatie

21-4-2020
In het eerste kwartaal van 2020 daalde de rente en behaalden de aandelen een negatief rendement. Daardoor is onze financiële situatie in het eerste kwartaal behoorlijk verslechterd. Zowel onze beleids- als UFR-dekkingsgraad daalden naar respectievelijk 100,6% en 90,1%. Ons beleggingsrendement over het eerste kwartaal was negatief: -8,3%. De aandelenmarkten waren negatief gestemd door met name de coronacrisis en onrust op de oliemarkt. Kwartaalbericht

In ons vandaag gepubliceerde kwartaalbericht zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover: “Door de gedaalde waarde van vooral aandelenbeleggingen is ons vermogen aanzienlijk gedaald. Tegelijkertijd zijn onze verplichtingen door de renteverlagingen in het eerste kwartaal van 2020 gestegen. Hierdoor staan we er nu echt een stuk slechter voor dan begin dit jaar. We hopen natuurlijk dat onze financiële situatie zich nog dit jaar zal herstellen. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten om ons beleid aan te passen als dat nodig of wenselijk is.”

Beleidsdekkingsgraad 31 maart 2020: 100,6% 
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het eerste kwartaal van 103,3% op 
31 december 2019 naar 100,6% op 31 maart 2020. Op onze website leest u meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

Actuele UFR-dekkingsgraad 31 maart 2020: 90,1%
De actuele dekkingsgraad daalde sterk in het eerste kwartaal van 105,4% naar 90,1% . Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. Op onze website leest u meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 31 maart 2020: -8,3%
Het totale rendement van de beleggingen in het eerste kwartaal kwam uit op -8,3%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben in het eerste kwartaal een rendement van +4,0% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, hebben in het eerste kwartaal een rendement van -15,9% behaald.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen waren negatief in het eerste kwartaal: 
-13,0% voor deelnemers t/m 37 jaar, -11% voor deelnemers van 38 t/m 47 jaar, -9,0% voor deelnemers van 48 t/m 57 jaar en -7,0% voor deelnemers van 58 t/m 68 jaar.

Wilt u meer weten? Leest u dan ons kwartaalbericht.Nieuwsarchief