Aanmelden

Jochem Dijckmeester voorzitter bestuur Pensioenfonds PGB

29-1-2020

Jochem Dijckmeester is benoemd tot voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds PGB per 1 februari 2020. Hij volgt Ruud Degenhardt op, die tot eind 2020 aanblijft bij Pensioenfonds PGB als vicevoorzitter van het bestuur.

Waar het de komende jaren om gaat, is dat we het nieuwe pensioenstelsel op een evenwichtige manier weten in te voeren, samen met sociale partners. Van belang is dat we daarbij zichtbaar opkomen voor de belangen van onze deelnemers en pensioen helder weten uit te leggen. Dat is waar we voor staan bij Pensioenfonds PGB, en waar ik als voorzitter graag een bijdrage aan wil leveren”, aldus Jochem Dijckmeester. 

 

 

 

Jochem Dijckmeester (38) zit vanaf 2016 in het bestuur van Pensioenfonds PGB. Hij begon als bestuurslid strategische communicatie en was vanaf januari 2019 vicevoorzitter van het pensioenfonds. Hij houdt zich vooral bezig met de toekomststrategie, het bestuur en de relatie met deelnemers, werkgevers en andere belanghebbenden.

Pensioen
Ruud Degenhardt (71) is 12 jaar bestuursvoorzitter geweest van Pensioenfonds PGB. Zijn bestuursperiode loopt aan het eind van dit jaar af. “Het waren mooie jaren, maar ook heel intensief. Met verschillende crises en een lange periode waarin we de pensioenen helaas niet hebben kunnen indexeren.”

Hij kijkt terug op een bestuursperiode waarin het pensioenfonds sterk is veranderd. “We zijn van een grafisch fonds veranderd in een multisectoraal pensioenfonds dat samenwerkt met veel verschillende bedrijfstakken en ondernemingen. Door in te zetten op een flexibele uitvoering van pensioenregelingen en samenwerking te omarmen is er een robuust pensioenfonds ontstaan dat voorbereid is op de toekomst.”

In het bestuur ontstaan dit jaar verschillende vacatures, omdat ook bestuursleden Bert Coenradie en Frans de Haan afscheid nemen van Pensioenfonds PGB. Er is verder een vacature voor de opvolging van de vorig jaar overleden Freek Busweiler. Tot zijn pensionering als bestuurslid zal Ruud Degenhardt zich met name bezighouden met het begeleiden van de veranderingen in het PGB-bestuur.

 

 

 

Nieuwsarchief