Aanmelden

Jaarverslag 2015 gepubliceerd

7-7-2016

​Pensioenfonds PGB kreeg in 2015 meer deelnemers en werkgevers. Ook het vermogen nam toe. De kosten voor het beheer van de pensioenen en het pensioenvermogen daalden vorig jaar. Dat is te lezen in het jaarverslag van Pensioenfonds PGB.


Het bestuur van Pensioenfonds PGB maakt zich zorgen over de gevolgen van de turbulente omstandigheden op de financiële markten voor de pensioenen van deelnemers, zo blijkt uit het jaarverslag. Ook bereidt het bestuur zich voor op een toekomst waarin het pensioenstelsel er anders uit komt te zien.

Strategie voor de toekomst
De strategie voor de komende jaren is gericht op samenwerking met sociale partners, innovatie en beheerste groei in het belang van de deelnemers. Door een breder draagvlak kunnen de kosten over meer deelnemers worden uitgesmeerd. Ook is het met meer vermogen mogelijk om betere contracten te sluiten met vermogensbeheerders.

De aanpak leidde in 2015 tot een toename van het aantal premiebetalende deelnemers en gepensioneerden met 13%. Ook het aantal werkgevers nam toe, met name door de aansluiting van de bedrijfstak Groothandel in Bloemen en Planten per eind 2015.

Kosten gedaald
De totale uitvoeringskosten voor het beheer van de pensioenen daalden in 2015 van 26 miljoen naar 20 miljoen. Dat komt neer op 158 euro per deelnemer (exclusief zogenaamde slapers). De afgelopen jaren zijn extra kosten gemaakt voor investeringen in onder meer een nieuw administratiesysteem. Het streven is om de kosten per deelnemer verder omlaag te brengen.  

De kosten voor het beleggen van het pensioenvermogen worden uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld belegd vermogen. Deze kosten gingen van 0,31% naar 0,30%. In totaal werd er 49,5 miljoen euro uitgegeven aan vermogensbeheer.

 

 

Nieuwsarchief