Aanmelden

Inzet bestuur: premie in 2019 gelijk houden

26-7-2018

​Het bestuur verwacht dat de pensioenpremie in 2019 gelijk kan blijven. Om helderheid te geven aan sociale partners en ondernemingen met een middelloonregeling (uitkeringsregeling) bij Pensioenfonds PGB maakt het bestuur deze verwachting nu alvast bekend. In oktober wordt de premie definitief vastgesteld. Dat gebeurt op basis van dan actuele gegevens.

De inzet van het bestuur is om de premie volgend jaar gelijk te houden. Daarin kan echter nog verandering komen als de financiële omstandigheden tussen nu en eind september sterk veranderen. Voor de PGB-basisregeling is de premie 24 procent. De premie in uw bedrijfstak of onderneming kan hoger of lager zijn. Dat is afhankelijk van uw regeling. Volgt u een bedrijfstakregeling, zoals die van de grafimedia of het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf? Sociale partners (in de grafimedia) hebben de intentie de premie volgend jaar gelijk te houden. In het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf is dat zelfs al afgesproken. De premie per bedrijfstak leest u hier.

Let op: Voor de pensioenregelingen in de bedrijfstakken zeevisserij en groothandel in bloemen en planten geldt een andere premie. Dat komt omdat deze bedrijfstakken een beschikbare premieregeling hebben.

Evenwichtige premie
Het uitgangspunt van het bestuur voor de premie bij uitkeringsregelingen is dat er elk jaar genoeg premie wordt betaald om de inkoop van pensioen te kunnen bekostigen, zonder dat dit de financiële positie beïnvloedt. Dat wordt een dekkingsgraadneutrale premie genoemd. Tegelijkertijd streeft het bestuur naar een stabiele premie. Daarom vraagt Pensioenfonds PGB de afgelopen jaren iets minder premie aan werkgevers en deelnemers dan eigenlijk nodig is voor de pensioeninkoop. Het bestuur vindt dat evenwichtig gelet op de belangen van alle betrokkenen, omdat de nadelige effecten voor de financiële positie van het fonds beperkt zijn en omdat het verschil op de lange termijn weer ingelopen kan worden.

Afweging bestuur
Het bestuur heeft gekeken wat de gevolgen zouden zijn van een premieverhoging, een premieverlaging en een gelijkblijvende premie in 2019. Op basis daarvan heeft het bestuur geconcludeerd dat een gelijkblijvende premie het meest evenwichtige resultaat oplevert. Een premie van 24 procent voor de PGB-basisregeling voldoet ruim aan de minimale wettelijke premie en levert een voor het bestuur aanvaardbare premiedekkingsgraad op. Ook wordt hiermee goed rekening gehouden met het draagvlak bij sociale partners. Daarom is een gelijkblijvende premie het uitgangspunt voor de besluitvorming hierover in oktober.

Afwijkende regelingen
Pensioenfonds PGB voert verschillende middelloonregelingen uit die afwijken van de PGB-basisregeling. De premie die is afgeleid van de basispremie kan daarom ook verschillen. Als de pensioenregeling in uw bedrijfstak of onderneming niet verandert, gaan we voor 2019 uit van hetzelfde premiepercentage als in 2018. Heeft u als werkgever gekozen voor een combinatie van een uitkeringsregeling met een beschikbare premieregeling? Of heeft u een beschikbare premieregeling? Dan is het goed om te weten dat de premie voor de beschikbare premieregeling (DC) op een andere manier wordt berekend. Het bestuur stelt ook deze premie in oktober vast.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de premie? Of over de afwegingen van het bestuur? Kom dan naar een van onze regionale bijeenkomsten. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in Rotterdam (dinsdag 28 augustus), Eindhoven (dinsdag 11 september) en Hilversum/Eemnes (donderdag 13 september). Bel voor informatie met 020 753 29 50. U kunt over de premie of over uw regeling ook contact opnemen met uw relatiebeheerder bij Pensioenfonds PGB of met de werkgeversorganisatie in uw bedrijfstak. Zodra de premie in het najaar definitief is vastgesteld ontvangt u van ons hierover een brief.

Nieuwsarchief