Aanmelden

Invloed hebben op jouw pensioen? Dat kan via het verantwoordingsorgaan

13-7-2021
Vind je het belangrijk om op te komen voor de belangen van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers? Wil je meekijken in de keuken van het pensioenfonds? Of ga je graag eens in gesprek met iemand uit het verantwoordingsorgaan? Dat kan! We vertellen graag wat ons verantwoordingsorgaan doet.  

Toezicht en advies geven
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 18 leden: 6 namens werknemers, 6 namens gepensioneerden en 6 namens werkgevers. Samen houden ze toezicht op het bestuur van Pensioenfonds PGB, oordelen over het beleid en geven advies. Om zijn werk goed te kunnen doen, wil het verantwoordingsorgaan graag in gesprek met de achterban.

“Interessant om mee te denken”
Jannet Visser, lid verantwoordingsorgaan vertelt over haar functie: “Wij letten er onder meer op dat ieders belangen evenwichtig worden behartigd. Bijvoorbeeld bij de premie. Je wilt graag dat nieuwe pensioenopbouw betaalbaar is voor werkgevers en werknemers. Tegelijkertijd heeft iedereen die al pensioen heeft opgebouwd er belang bij dat er voldoende geld wordt betaald voor de nieuwe opbouw. Het is complex, maar ook heel interessant om daarover te mogen meedenken.”

Belangrijke thema’s in 2021
Het verantwoordingsorgaan besteedt dit jaar veel tijd om zich goed te verdiepen in het pensioenstelsel. Wanneer het bestuur vanaf 2022 met voorstellen komt hoe de nieuwe regelingen worden ingevuld, is het aan het verantwoordingsorgaan om die te beoordelen. Verder wil het verantwoordingsorgaan dit jaar meer in contact komen met de achterban. Ook om te horen wat de wensen en behoeften zijn van jonge en oude werknemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en grote en kleine werkgevers.

Vertegenwoordigers uit alle sectoren
Het verantwoordingsorgaan vindt het belangrijk om breed gedragen te worden. Daarom streeft het verantwoordingsorgaan naar meer vrouwelijke en jonge leden én naar vertegenwoordigers uit alle sectoren die bij Pensioenfonds PGB zijn aangesloten.

Meer weten of aanmelden?
Op dit moment zijn er vacatures namens werknemers of gepensioneerden (door FNV). Het verantwoordingsorgaan wil dit najaar ook een klankbord in het leven roepen. We zoeken daarvoor betrokken mensen die we regelmatig om hun mening kunnen vragen. Als je meedoet krijg je meer kijk op alle pensioenontwikkelingen en leer je Pensioenfonds PGB beter kennen. Heb je interesse om nu of in de toekomst lid van het verantwoordingsorgaan te worden of wil je meedoen met de klankbordsessies? Kijk dan op deze pagina of neem contact op met het verantwoordingsorgaan via bestuursbureau@pensioenfondspgb.nlNieuwsarchief