Aanmelden

In gesprek met onze deelnemers

4-2-2021
Hoe denk je over de toekomst van pensioen? Welke zorgen heb je? Vorig jaar riepen we jou en andere deelnemers op om met ons in gesprek te gaan. Ons idee van ‘live’ een broodje eten met onze bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester konden we door de coronapandemie nog niet uitvoeren. Maar in januari vond de eerste digitale deelnemersontmoeting plaats over het nieuwe pensioen. 

En we weten nu al een ding zeker: dit gaan we vaker doen. 


Via digitaal platform ‘Teams’ sprak Jochem Dijckmeester met 5 deelnemers over het nieuwe pensioen. Én over het uitblijven van ‘indexatie’ (het verhogen van pensioen om inflatie op te vangen). Want dat is voor veel van onze deelnemers een gevoelig punt.

De 4 belangrijkste punten uit het gesprek delen we graag:

De pensioenpot zit vol, maar toch krijgt niemand er iets bij.
We kunnen al vanaf 2008 niet indexeren. Dat komt omdat tegenover de volle pensioenpot een hoge waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen staat. Die waarde moeten we berekenen met een risicovrije rente. Dat is wettelijk verplicht. De rente is vanaf 2008 sterk gedaald, en is nu heel laag. Daar bovenop moeten we een grote buffer aanhouden. Daarom zit de kas vol. Maar mogen we desondanks niet indexeren.  

Waarom gaat dat in het nieuwe stelsel wel lukken?
In het nieuwe pensioenstelsel accepteren we meer onzekerheid over de uitkering. Daardoor is er een minder strenge buffer en is ook de risicovrije rente minder belangrijk. Rendementen komen eerder bij deelnemers. Maar: in slechte tijden wordt de pijn ook meteen verdeeld en gaat de uitkering omlaag. 

Waarom duurt het nog zolang voor het nieuwe stelsel er is?
De wet moet nog worden veranderd. Daarna moeten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sectoren nog beslissen welke regeling ze willen. Ook moeten alle administratieve systemen en beleggingen nog worden afgestemd op het nieuwe pensioen. Afgesproken is dat het nieuwe pensioen uiterlijk 2026 is ingevoerd, maar als het kan gaan we eerder over. 

Wat zijn de vooruitzichten tot die tijd?
In de overgangsfase komen er andere regels voor het verhogen en verlagen van pensioen. Hierdoor is verhogen eerder mogelijk. Verlagen is minder snel nodig. 

Wil je ook meepraten met ons?
Zeker nu er door het nieuwe pensioenstelsel grote veranderingen op ons afkomen, is het belangrijk om te investeren in het gesprek met elkaar. Of het nu gaat om het nieuwe pensioen of maatschappelijk verantwoord beleggen. Wil je in gesprek met ons bestuur of experts uit onze organisatie? Geef je dan op via communicatie@pensioenfondspgb.nl

NB: Wil je met ons meedenken over onze dienstverlening en communicatie? Word dan lid van onze klantenpool. Je geeft je hiervoor op via mijnpgbpensioen.nlNieuwsarchief