Aanmelden

Herstelplan vernieuwd

10-5-2016

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds PGB moet op 1 januari 2027 uitkomen op een wettelijk vereist niveau van ongeveer 121%. In 2015 is een herstelplan gemaakt, waarin staat hoe we dat doel verwachten te bereiken.

Vorig jaar is de beleidsdekkingsgraad niet gestegen, maar gedaald. Zolang Pensioenfonds PGB in een herstelsituatie zit, moet het herstelplan elk jaar worden geactualiseerd. U vindt hier  een overzicht van de hoogte van de dekkingsgraad.

Verwachting geactualiseerd
Uit het vernieuwde herstelplan blijkt dat het op basis van het huidige financieel beleid nog steeds haalbaar is om tijdig een dekkingsgraad van ongeveer 121% te bereiken. Toezichthouder De Nederlandsche Bank moet het vernieuwde herstelplan nog goedkeuren.

Jaarlijkse evaluatie
Pensioenfonds PGB bekijkt elk jaar of zijn financiële situatie snel genoeg herstelt. Het meetpunt is 31 december. Liggen we niet op schema om tijdig op een dekkingsgraad van ongeveer 121% te komen? Dan kunnen we twee maatregelen nemen:
- de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen niet verhogen,
- de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen verlagen.
Dit laatste gebeurt alleen als er geen andere mogelijkheden zijn.

Financieel beleid
Het financieel beleid van Pensioenfonds PGB is erop gericht om alle deelnemers een zo waardevast mogelijk pensioen te geven. Het beleggingsbeleid is vanaf 2015 aangepast om de kans op groei van het vermogen en koopkrachtbehoud te vergroten. Het risico op pensioenverlagingen wordt zo klein mogelijk gehouden. Daarom beweegt het beleggingsbeleid mee met de dekkingsgraad en varieert het risico dat we nemen. De premie wordt niet ingezet om het vermogen te herstellen. 

Geen toeslag
Het is wettelijk niet mogelijk om toeslag te geven als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%. Op 31 december 2015 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds PGB 101,4%. De pensioenen zijn per 1 januari 2016 niet verhoogd, maar hoefden ook niet te worden verlaagd. In de eerste maanden van 2016 is de dekkingsgraad verslechterd door een verlaging van de rente en onrust op de financiële markten. Dit heeft geen directe gevolgen voor de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenen, omdat er op dit moment nog voldoende tijd is voor herstel.

Zicht op 2017
Het is echter niet uitgesloten dat we in 2017 moeten besluiten de pensioenen te verlagen. Dat kan gebeuren als de actuele UFR-dekkingsgraad op 31 december 2016 zo laag is dat we naar verwachting niet meer binnen 10 jaar op een dekkingsgraad van ongeveer 121% kunnen komen. Pensioenfonds PGB houdt de vinger aan de pols, en informeert u tijdig als een korting in zicht komt.

Meer informatie? Ga naar de informatie over het herstelplan op onze website.

Vorig nieuwsartikel
Dekkingsgraad gedaald

Volgend nieuwsartikel
Nieuwe voorzitter VVG

Nieuwsarchief