Aanmelden

Herstelplan geactualiseerd

22-5-2018

​De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds PGB moet uiterlijk eind 2027 uitkomen op een wettelijk vereist niveau van ongeveer 121%. In 2015 is een herstelplan gemaakt, waarin staat hoe we dat doel verwachten te bereiken. Dit herstelplan is per 1 januari 2018 geactualiseerd. 

Verwachting geactualiseerd
Uit het geactualiseerde herstelplan blijkt dat het op basis van het huidige financieel beleid haalbaar is om tijdig een dekkingsgraad van ongeveer 121% te bereiken. Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft het vernieuwde herstelplan van Pensioenfonds PGB op 18 mei goedgekeurd. 

Jaarlijkse evaluatie
Pensioenfonds PGB bekijkt elk jaar of zijn financiële situatie snel genoeg herstelt. Het volgende meetpunt is 31 december 2018. Liggen we niet op schema om tijdig op een dekkingsgraad van ongeveer 121% te komen? Dan kunnen we twee maatregelen nemen:
- de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen niet verhogen,
- de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen verlagen.
Dit laatste gebeurt alleen als er geen andere mogelijkheden zijn.

Financieel beleid
Het financieel beleid van Pensioenfonds PGB is erop gericht om alle deelnemers een zo waardevast mogelijk pensioen te geven. Het beleggingsbeleid is vanaf 2015 aangepast om de kans op groei van het vermogen en koopkrachtbehoud te vergroten. Het risico op pensioenverlagingen wordt zo klein mogelijk gehouden. Daarom beweegt het beleggingsbeleid mee met de dekkingsgraad en varieert het risico dat we nemen. De premie wordt niet ingezet om het vermogen te herstellen.  

Verlagen van de pensioenen
Pensioenfonds PGB moet de pensioenen verlagen  als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan ongeveer 104%. Omdat onze dekkingsgraad eind 2017 106,1% bedroeg, kan zo’n korting de komende vijf jaren niet gebeuren. Wij moeten de pensioenen ook verlagen als wij verwachten dat het meer dan tien jaar duurt voor onze dekkingsgraad weer hoger is dan het vereiste van ongeveer 121% per eind 2027. Hiervoor kijken we elk jaar of de actuele dekkingsgraad aan het eind van het jaar hoog genoeg is. We kijken dan naar een andere ondergrens, die onder de 90% ligt. De kans dat onze dekkingsgraad aan het eind van 2018 daaronder zit, is klein. 

Zicht op de komende jaren
We kunnen niet uitsluiten dat we de pensioenen op middellange termijn moeten verlagen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als zich een nieuwe economische crisis voordoet. Pensioenfonds PGB houdt de vinger aan de pols, en informeert u tijdig mocht een korting in zicht komen. 

De vooruitzichten voor indexatie, het verhogen van de pensioenen met een toeslag om de inflatie bij te benen, zijn niet erg duidelijk. Pas als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mogen we in kleine stapjes gaan indexeren. Het is lastig te voorspellen of en wanneer we boven die grens komen en hoe bestendig onze financiële situatie dan is.

Meer informatie?
Ga naar de informatie over het herstelplan op onze website.
U vindt hier een overzicht van de hoogte van de dekkingsgraad.

Nieuwsarchief