Aanmelden

Groothandel in bloemen en planten naar PGB

20-7-2015

​Sociale partners in de bedrijfstak groothandel in bloemen en planten brengen hun pensioenregeling vanaf 1 januari 2016 onder bij PGB. 

Multisectoraal
PGB is verheugd over de komst van de bedrijfstak, die de sector groothandel bij PGB versterkt. PGB is nauw verbonden met de grafische sector, maar heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een multisectoraal pensioenfonds. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten wil alle pensioenen overdragen aan PGB en zichzelf vervolgens opheffen. De Nederlandsche Bank moet de overdracht nog goedkeuren.

Oog op de toekomst
De bedrijfstak groothandel in bloemen en planten heeft een zogenaamde beschikbarepremieregeling. Pensioenfonds PGB wil met de tijd meegaan, en open staan voor nieuwe wensen vanuit de maatschappij. Enige tijd geleden is vanuit aangesloten sectoren de wens gekomen om ook een zogenaamde beschikbarepremieregeling bij PGB te kunnen onderbrengen. PGB heeft besloten dit vanaf 1 januari 2016 mogelijk te maken. Door de komst van de groothandel in bloemen en planten ontstaat er een goed aanvangsvolume bij de start van zo’n regeling.
 
Pensioenkapitaal
Bij een beschikbarepremieregeling staat de hoogte van de premie vast, maar de hoogte van het jaarlijkse pensioenbedrag niet. De deelnemer bouwt een kapitaal op dat wordt belegd. Van het kapitaal kan later een jaarlijks uit te keren pensioen worden gekocht. Zo’n regeling wordt ook wel een DC-regeling genoemd. DC is een afkorting van Defined Contribution, oftewel vaste premie.

Nieuwsarchief