Aanmelden

Gevolgen noodmaatregel voor pensioenopbouw

24-3-2020

​Vanwege de coronacrisis heeft de regering op 17 maart een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opengesteld. Deze regeling houdt in dat uw werkgever onder voorwaarden gebruik kan maken van een overheidsvergoeding voor de loonkosten (tot maximaal 90%).

Wat betekent de NOW voor uw pensioenopbouw?
Uw pensioenopbouw verandert niet, ook als u (deels) arbeidsongeschikt bent. Als uw werkgever gebruik maakt van de NOW krijgt uw werkgever van de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, inclusief uw pensioenpremie. Daarnaast moet uw werkgever zijn deel van de pensioenpremie aan ons blijven betalen. Dat staat los van deze tijdelijke noodmaatregel.

Als uw werkgever niet in staat is om zijn pensioenpremie te betalen, kijken we samen met uw werkgever naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling of uitstel van betaling.

Hoe zit het met deeltijd WW en uitbreiding van de werktijdverkorting?
Door de NOW is de tijdelijke regeling voor deeltijd WW en uitbreiding van de werktijdverkorting, die eerder door de regering was ingeroepen, niet langer van kracht. Bestaande regelingen voor deeltijd WW blijven wel doorlopen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over wat de coronacrisis betekent voor Pensioenfonds PGB, vindt u op onze website. Denk aan onze bereikbaarheid en de impact op onze financiële situatie. Meer informatie over de maatregelen van de overheid als gevolg van de coronacrisis vindt u op speciale webpagina’s van de Rijksoverheid en de Belastingdienst.


Nieuwsarchief