Aanmelden

Gevolgen noodmaatregel voor pensioenopbouw

24-3-2020

​Vanwege de coronacrisis heeft de regering op 17 maart een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opengesteld. Deze regeling houdt in dat u onder voorwaarden gebruik kunt maken van een overheidsvergoeding tot maximaal 90% van de loonsom.

Wat betekent de NOW voor de pensioenopbouw van uw werknemers?
Als u gebruik maakt van de NOW krijgt u van de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, inclusief de door de medewerker te betalen pensioenpremie. De overige lasten, zoals de betaling van de pensioenpremie door u als werkgever, blijven doorlopen. Dit betekent dat de pensioenopbouw van uw werknemers blijft doorlopen en u uw pensioenpremie aan Pensioenfonds PGB moet blijven doorbetalen.

Hoe zit het met deeltijd WW en uitbreiding van de werktijdverkorting?
Door de NOW is de tijdelijke regeling voor deeltijd WW en uitbreiding van de werktijdverkorting, die eerder door de regering was ingeroepen, niet langer van kracht. Bestaande regelingen voor deeltijd WW blijven wel doorlopen.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over wat de coronacrisis betekent voor Pensioenfonds PGB, vindt u op onze website. Denk aan de mogelijkheden voor premiebetaling, onze bereikbaarheid en de impact op onze financiële situatie. Meer informatie over de maatregelen van de overheid als gevolg van de coronacrisis vindt u op speciale webpagina’s van de Rijksoverheid en de Belastingdienst.


Nieuwsarchief