Aanmelden

Financiële situatie verslechterd, kans op verlaging blijft klein

19-7-2019

In het tweede kwartaal van 2019 is onze financiële situatie verslechterd. Dit komt doordat de rente verder is gedaald. Hierdoor hebben we meer vermogen nodig om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. “Gelukkig waren onze beleggingsresultaten zowel dit als vorig kwartaal positief, waardoor we er ondanks de dalende rente nog redelijk voorstaan.“ aldus bestuursvoorzitter Ruud Degenhardt. “Het risico dat we de pensioenen volgend jaar moeten verlagen is nog altijd klein. De kans op een verhoging van pensioenen volgend jaar is inmiddels minimaal geworden.“ U leest hier meer over in het vandaag gepubliceerde kwartaalbericht.
 
Beleidsdekkingsgraad 30 juni 2019: 107,1%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het 2e kwartaal van 108,0% op 31 maart 2019 naar 107,1% op 30 juni 2019. U leest hier meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.
 
Actuele UFR-dekkingsgraad 30 juni 2019: 103,3%
De actuele dekkingsgraad daalde in het 2e kwartaal van 106,1% naar 103,3% . Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand.
 
Rendement beleggingen tot en met 30 juni 2019: +11,6% (in het 2e kwartaal: 3,1%)
Het rendement van de beleggingen is 11,6% over de eerste twee kwartalen. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) zorgen over de eerste twee kwartalen voor een rendement van 11,2%. Zakelijke waarden (Return), zoals aandelen, hebben over de eerste twee kwartalen een rendement van 12,0%.
 
Beleggingsrendementen Beschikbare Premieregelingen
De rendementen per leeftijdscategorieën van onze beschikbare premieregelingen zijn in het 2de kwartaal positief. De rendementen in het 2e kwartaal van 2019 waren +2,7% voor deelnemers t/m 37 jaar, +2,9% voor deelnemers van 38 t/m 47 jaar, +3,1% voor deelnemers van 48 t/m 57 jaar en +3,4% voor deelnemers van 58 t/m 68 jaar.

Wilt u meer weten? Leest u dan ons kwartaalbericht.

 

Nieuwsarchief