Aanmelden

Financiële situatie verder verbeterd in 3e kwartaal

Onze financiële situatie is in het 3e kwartaal van 2018 verder verbeterd. Zowel de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over 12 maanden) als de maandelijkse UFR-dekkingsgraad stegen. Om de pensioenen te kunnen verhogen, moet de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar hoger zijn dan 110%.

 

Beleidsdekkingsgraad 30 september 2018: 109,3%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad steeg in het 3e kwartaal van 108,5% naar 109.3% op 30 september. U leest hier meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

 

Actuele UFR-dekkingsgraad 30 september 2018: 111,5%
De actuele dekkingsgraad steeg in het 3e kwartaal van 108,4% naar 111,5% . Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van het 3e kwartaal.

 

Rendement beleggingen in 3e kwartaal 2018: +1,0%
In het 3e kwartaal is een positief rendement behaald op beleggingen (+1,0%). De beleggingen ter afdekking van het renterisico (Matching) hebben tot en met het 3e kwartaal een rendement van +1,6% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return) leverden tot en met het 3e kwartaal een rendement op van +2,2%.

 

Beleggingsrendementen Beschikbare Premieregelingen
De rendementen per leeftijdscategorieën van onze beschikbare premieregelingen zijn gestegen. Het rendement schommelde tussen +1,9% (voor deelnemers 58-68 jaar) en +2,1%  (voor deelnemers t/m 47 jaar).


Wilt u meer informatie? Leest u dan ons kwartaalbericht.

Volgend nieuwsartikel
Nieuwe website!

Nieuwsarchief