Aanmelden

Financiële situatie verbeterd, vooruitzichten onzeker

8-2-2021
In ons vierde kwartaalbericht zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover:

We kijken terug op een jaar van uitersten. Op de aandelenbeurzen werden na een dramatische start records genoteerd in het vierde kwartaal van 2020. In de economie zien we dat de effecten in verschillende sectoren heel verschillend uitpakken.

We zijn blij met het positieve rendement in 2020. En met de komst van de coronavaccins, die perspectief bieden voor de toekomst. Tegelijkertijd hebben we op dit moment nog altijd te maken met strenge coronaregels en is er veel onzekerheid over de verdere ontwikkelingen dit jaar.

Beleidsdekkingsgraad 31 december 2020: 96,3%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het vierde kwartaal van 97,0% op 30 september 2020 naar 96,3% op 31 december 2020. Hier leest u meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

Actuele UFR-dekkingsgraad 31 december 2020: 102,5%
De actuele dekkingsgraad steeg in het vierde kwartaal van 97,4% naar 102,5%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. Hier leest u meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 31 december 2020: +6,7% (in het vierde kwartaal +5,4%)
Het rendement steeg in het vierde kwartaal met +5,4%. Daarmee komt het totale rendement van de beleggingen in 2020 uit op +6,7%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben tot en met het vierde kwartaal een rendement van +10,8% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, hebben tot en met het vierde kwartaal een rendement van +5,0% behaald.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen waren positief in het vierde kwartaal:
+7,6% voor deelnemers t/m 49 jaar, +6,9% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, +6,1% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar en +5,3% voor deelnemers vanaf 62 jaar. De rendementen over 2020 lees je in ons kwartaalbericht.
Wil je meer weten? Lees dan ons kwartaalbericht.Nieuwsarchief