Aanmelden

Financiële situatie licht verbeterd in 2e kwartaal

25-7-2018

​Onze financiële situatie is in het 2e kwartaal van 2018 licht verbeterd. Zowel de
beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over 12 maanden) als de maandelijkse UFR-dekkingsgraad stegen licht. Daardoor is de kans op een verlaging van de pensioenen nog altijd heel klein. Om de pensioenen te kunnen verhogen, moet de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar hoger zijn dan 110%.

Beleidsdekkingsgraad 30 juni 2018: 108,5%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad steeg in het 2e kwartaal van 107,7% naar 108,5% op 30 juni. U leest hier meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

Actuele UFR-dekkingsgraad 30 juni 2018: 108,4%

De actuele dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 107,2% naar 108,4% . Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad. Tegenover eind 2017 is deze dekkingsgraad iets gedaald: van 108,7% naar 108,4% op 30 juni.

Rendement beleggingen in 2e kwartaal 2018: +2,1%
In het 2e kwartaal is een positief rendement behaald op beleggingen (+2,1%). De beleggingen ter afdekking van het renterisico (Matching) hadden een rendement van +2,6%. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return) leverden in het 2e kwartaal een rendement op van -0,4%.

Beleggingsrendementen Beschikbare Premieregelingen

De rendementen per leeftijdscategorieën van onze beschikbare premieregelingen zijn licht gestegen. Het rendement schommelde tussen +0,1% (voor jongere deelnemers t/m 37 jaar) en +1,0%  (voor oudere deelnemers 58-67).

Wilt u meer informatie? Leest u dan ons kwartaalbericht

Nieuwsarchief