Aanmelden

Financiële onrust toegenomen door coronavirus

26-2-2020

De financiële positie van Pensioenfonds PGB is de afgelopen weken verslechterd als gevolg van de onrust op de financiële markten over de verspreiding van het coronavirus.

 

Eind januari meldden we  dat de uitbraak van het coronavirus in het Chinese Wuhan op dat moment beperkte negatieve gevolgen had voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Door de uitbraak daalden zowel de rentes als de aandelenkoersen.

 

In de afgelopen weken is de financiële situatie verder achteruit gegaan. Nu het coronavirus zich onder meer naar Europa heeft verspreid maken beleggers zich meer zorgen over gevolgen voor de wereldeconomie. Daardoor zijn zowel de rente als de aandelenkoersen verder gedaald. De financiële markten zijn erg onrustig.

Of de onrust ook op de langere termijn leidt tot een slechtere financiële situatie van het pensioenfonds weten we nu nog niet. De vooruitzichten zijn nog altijd ongewis.

 

In de tussentijd houdt het pensioenfonds de ontwikkelingen op korte termijn goed in de gaten. Op dit moment is het nog niet nodig om extra maatregelen te nemen om de beleggingen te beschermen. Dat komt omdat in ons dynamische beleggingsbeleid een aantal mechanismen zit om de risico’s te beheersen. Als de onrust over het coronavirus leidt tot verdere dalingen van de rente en aandelenkoersen dan kan het nodig zijn om het beleggingsbeleid aan te passen.

 

Er is een kans dat het pensioenfonds in 2021 de pensioenen moet verlagen als gevolg van de coronacrisis. Dat kan gebeuren als de rente en aandelenkoersen nog veel verder omlaag gaan, en vervolgens tot het eind van het jaar op dat lage niveau blijven.


Dat is niet de verwachting, maar de situatie is ongewis en het bestuur en de vermogensbeheerders van Pensioenfonds PGB houden met alle scenario’s rekening. Als onze financiële situatie op 31 december 2020 hetzelfde is als nu, dan is een verlaging van de pensioenen niet nodig.


 

 

 

Nieuwsarchief