Aanmelden

Engelstalige informatie deelnemers uitgebreid

29-1-2019

Steeds vaker verwelkomen we buitenlandse deelnemers bij Pensioenfonds PGB. We begrijpen dat deze deelnemers niet altijd Nederlands spreken of Nederlands kunnen lezen. Om de pensioencommunicatie ook voor deze groep begrijpelijk te houden, hebben we de afgelopen periode een aantal communicatiemiddelen vertaald naar het Engels. Hieronder een kort overzicht. 


 

Mijnpgbpensioen.nl ook in het Engels beschikbaar!
De persoonlijke website van onze deelnemers: mijnpgbpensioen.nl is ook in het Engels beschikbaar.
Instellen is makkelijk: deelnemers hoeven alleen op het Engelse vlaggetje te klikken rechtsboven in het hoofdscherm op mijnpgbpensioen.nl

Engelstalige informatie op pensioenfondspgb.nl is uitgebreid
De communicatie op de Engelstalige website is uitgebreid. U vindt daar nu ook het belangrijkste nieuws in het Engels. Maar ook bijvoorbeeld het Engelstalig kwartaalbericht waarin we onze financiële situatie toelichten. En ons Engelstalig jaarverslag.

Bekijk ook onze ondertitelde animatiefilmpjes!
Op onze website zijn ook animaties te vinden, waarin we in ongeveer 2 minuten per filmpje een belangrijke pensioengebeurtenis toelichten. Deze filmpjes zijn ook in het Engels ondertiteld.
Er zijn animaties over scheiden, het pensioenoverzicht en pensioen aanvragen. En binnenkort komen daar ondertitelde animaties over (maatschappelijk verantwoord) beleggen en partnerpensioen bij.

Nieuwe vertalingen in 2019…
In 2019 vertalen we nog meer informatie op onze website. En komen er op belangrijke pensioenmomenten (bij start en het uitkeren van het pensioen) Engelstalige leeswijzers beschikbaar.
Vergelijkbaar met de leeswijzer die we al eerder voor het pensioenoverzicht (UPO) maakten.
We houden u op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief PGB Bericht, die voor deelnemers ook in het Engels is te lezen.

Nieuwsarchief