Aanmelden

Resultaten engagementactiviteiten

30-8-2018

​Welke onderwerpen zijn de afgelopen maanden besproken met bedrijven waarin het PGB-pensioenvermogen is belegd? In het tweede kwartaal van 2018 voerde BMO GAM* namens Pensioenfonds PGB gesprekken met verschillende energie- en mijnbouwbedrijven over het terugdringen van de winning en het gebruik van kolen. Ook besteedde BMO GAM het afgelopen kwartaal aandacht aan de strijd tegen moderne slavernij. 

Initiatief om koolstofuitstoot terug te dringen
Klimaatverandering is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Zo heeft BMO GAM een gesprek gevoerd met de nieuwe bestuursvoorzitter van BHP Billiton. Dit mijnbouwbedrijf gaat zich meer inzetten voor de duurzaamheid van de onderneming. Ook wordt Pensioenfonds PGB nu door BMO GAM vertegenwoordigd in een nieuw wereldwijd vijfjarig beleggersinitiatief onder de naam Climate Action 100+.  Dit initiatief wil dat de 100 bedrijven die tot de grootste uitstoters van broeikasgassen ter wereld behoren oplossingen gaan zoeken voor klimaatveranderingsproblemen. Bijvoorbeeld door strategieën te ontwikkelen om minder koolstof te gebruiken.

Risico’s op moderne slavernij verkleinen
Volgens de internationale arbeidsorganisatie van de VN (ILO) zijn er wereldwijd nog steeds miljoenen mensen slachtoffer van uitbuiting, mensenhandel en gedwongen arbeid. BMO GAM bracht 25 bedrijven in kaart binnen sectoren waar een verhoogd risico bestaat op moderne slavernij. Dit zijn bedrijven in sectoren als voedingsmiddelen, bouw en textiel. BMO GAM gaat met deze bedrijven in gesprek om een manier te vinden om de risico’s op moderne slavernij in de productieketen te verkleinen.

Lees hier meer over het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen van Pensioenfonds PGB.

*Elk kwartaal publiceert Pensioenfonds PGB de resultaten van zijn engagementactiviteiten op de website. Engagement zijn gesprekken die namens ons worden gevoerd met bedrijven waarin het pensioenvermogen is belegd en standpunten die zijn ingenomen op aandeelhoudersvergaderingen. Dit wordt gedaan door BMO GAM, een organisatie die daarin is gespecialiseerd.

Nieuwsarchief