Aanmelden

Engagement Q1-2018: in gesprek met Facebook

12-6-2018

Welke onderwerpen zijn de afgelopen maanden besproken met bedrijven waarin het PGB-pensioenvermogen is belegd? In het eerste kwartaal van 2018 is Facebook gevraagd om uitleg te geven over bescherming van persoonsgegevens. En er is aandacht besteed aan het probleem van de plastic soep.

Elk kwartaal publiceert Pensioenfonds PGB de resultaten van zijn engagementactiviteiten op de website. Engagement zijn gesprekken die namens ons worden gevoerd met bedrijven waarin het pensioenvermogen is belegd en standpunten die zijn ingenomen op aandeelhoudersvergaderingen. Dit wordt gedaan door BMO GAM, een organisatie die daarin is gespecialiseerd. 

Acties in Q1
Facebook is verwikkeld in een privacyschandaal door het lekken van klantgegevens naar een inmiddels opgeheven Amerikaans bedrijf. BMO GAM heeft Facebook-baas Mark Zuckerberg aangeschreven en hem verzocht zijn bedrijfsvoering te veranderen om dit in de toekomst te voorkomen. Verder is in het eerste kwartaal van 2018 onder meer een aantal fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken benaderd met het verzoek om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van zwerfplastic in zee.

Shell
In de vorige rapportage (Q4-2017) is onder meer ingegaan op de contacten met olie- en gasconcern Shell. Shell kondigde eind vorig jaar aan te streven naar een halvering van de netto CO2-voetafdruk van de energieproducten in 2050. In mei werd op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gestemd over een resolutie waarin Shell werd aangespoord om harde doelen te stellen. Deze resolutie kreeg geen meerderheid en werd niet door Pensioenfonds PGB gesteund. Shell is volgens BMO GAM op de goede weg. Alhoewel de directie zijn ambities concreter kan formuleren geven we er daarom de voorkeur aan hierover in dialoog te blijven met de onderneming.  

Lees hier meer over het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen van Pensioenfonds PGB.

Nieuwsarchief