Aanmelden

Waardeoverdrachten hervat

7-7-2017

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds PGB is per 30 juni 2017 gestegen naar 100,8 procent. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Blijft de dekkingsgraad minstens 100%? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen tot in lengte van jaren uit te betalen. Een hoge dekkingsgraad is dus belangrijk. Omdat onze financiële situatie is verbeterd, is de kans op een verlaging van de pensioenen in 2018 minimaal geworden. Maar we kunnen een verlaging in de komende jaren niet uitsluiten.

Wij pakken individuele waardeoverdrachten weer op
Nu onze dekkingsgraad boven de 100 procent ligt, mogen wij op grond van de Pensioenwet weer meewerken aan individuele waardeoverdrachten. Daarom pakken wij de overdrachtsverzoeken weer op.

U krijgt een brief als uw waardeoverdracht wordt opgepakt
Heeft u eerder een verzoek ingediend om uw pensioen mee te nemen naar Pensioenfonds PGB?
Dan krijgt u een brief van ons. Heeft u een verzoek ingediend om uw pensioen bij Pensioenfonds PGB mee te nemen naar een andere pensioenuitvoerder? Dan wordt u daarover geïnformeerd door uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

Goed om te weten is, dat uw oude of nieuwe pensioenuitvoerder ook over een dekkingsgraad van 100% of hoger moet beschikken om aan een waardeoverdracht te kunnen meewerken.

Wilt u weten hoe de dekkingsgraad wordt berekend? In ons digitale jaarverslagmagazine vertellen we u er meer over.

Nieuwsarchief