Aanmelden

Dekkingsgraad gedaald

14-4-2016

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds PGB is per 31 maart 2016 gedaald naar 99,5 procent. Daardoor blijft de kans klein dat wij de komende jaren de pensioenen kunnen verhogen. Dat kunnen wij namelijk pas als onze dekkingsgraad 110 procent of hoger is.

Onze dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen ons vermogen en de pensioenen die we in de toekomst moeten uitbetalen. Als onze dekkingsgraad 100 procent is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Nu onze dekkingsgraad 99,5 procent is, kan dit de vraag oproepen of wij de pensioenen in 2017 moeten verlagen. Het antwoord daarop is dat wij dat nog niet weten. Dat hangt namelijk af van onze financiële situatie eind 2016.
 
Wij leggen individuele waardeoverdrachten tijdelijk stil
Nu onze dekkingsgraad onder de 100 procent ligt, mogen wij op grond van de Pensioenwet niet meewerken individuele waardeoverdrachten van deelnemers. Wij leggen alle inkomende en uitgaande overdrachtsverzoeken tijdelijk stil, totdat onze dekkingsgraad weer 100 procent of hoger is. Nieuwe verzoeken voor waardeoverdracht kunnen wel worden ingediend.
 
U krijgt een brief als u waardeoverdracht heeft aangevraagd
Heeft u een verzoek ingediend om uw pensioen mee te nemen naar Pensioenfonds PGB? Dan krijgt u een brief van ons. Heeft u een verzoek ingediend om uw pensioen bij PGB mee te nemen naar een andere pensioenuitvoerder? Dan wordt u daarover geïnformeerd door uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Volgend nieuwsartikel
Herstelplan vernieuwd

Nieuwsarchief