Aanmelden

De pensioenpremie gaat omhoog

3-11-2020
Uw werknemers bouwen pensioen bij ons op. Het bestuur van Pensioenfonds PGB heeft de premie voor de basismiddelloonregeling voor 2021 vastgesteld. Deze basispremie gaat in de komende jaren omhoog.  

De basispremie van de middelloonregeling gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 28% 
Elk jaar stelt het bestuur vast welke premie nodig is om de pensioenregelingen te kunnen betalen. Voor 2021 stijgt de basispremie van de middelloonregeling bij Pensioenfonds PGB van 24% naar 28%. Wij snappen dat dit voor u en uw werknemers een flinke verhoging is.

Waarom deze stijging?
De kostprijs van pensioen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt onder andere door de steeds maar dalende rente. Ook de strengere rekenregels spelen daarbij een rol. Een verhoging van onze premie is hierdoor helaas niet te voorkomen. Vorig jaar besloot het bestuur om de premie niet te verhogen en de noodzakelijke premieverhoging door te schuiven naar 2021. Zo hadden sociale partners en ondernemingen met een middelloonregeling tijd om na te denken over de toekomst van hun pensioenregeling. Het nieuwsbericht hierover leest u hier

De basispremie van de middelloonregeling stijgt per 1 januari 2022 waarschijnlijk verder naar 30%
Het bestuur nam een voorlopig besluit over de premie voor 2022. De premie stijgt dan waarschijnlijk verder van 28% naar 30%. Dit is op basis van de huidige systematiek en marktomstandigheden. Het besluit over de premie voor 2022 is nog niet definitief. In oktober 2021 beoordeelt het bestuur of het voorgenomen besluit nog past bij de dan geldende wettelijke bepalingen en omstandigheden. 

Ons bestuur doet onderzoek naar de overgang naar nieuw pensioenstelsel
De ‘pensioenwereld’ is zeer in beweging. Op dit moment is nog veel onduidelijk over het nieuwe pensioenstelsel en de overgang daar naartoe. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet. Komende periode doet het bestuur onderzoek naar een goede en passende overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij zal de nadruk liggen op het evenwichtig afwegen van de belangen van alle partijen binnen het pensioenfonds. Op onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de gevolgen voor u als werkgever vindt u hier.

De premiestijging blijft beperkt voor de beschikbare premieregeling 
Heeft u een bedrijfstakpensioenregeling in de zeevisserij of de groothandel in bloemen en planten? Dan heeft u bij ons een beschikbare premieregeling. Vanaf 1 januari 2021 passen we de nieuwe fiscale staffels toe. Dit heeft een kleine impact op de opbouw van het kapitaal. Heeft u een vrijwillig afgesloten premieregeling bij ons? Dan hebben de nieuwe fiscale staffels een kleine impact op de hoogte van de premie. De benuttingspercentages blijven voor beide sectoren gelijk aan die van 2020. Sociale partners in de Zeevisserij overleggen nog over de pensioenregeling voor de Vissers. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw en premie van deze regeling.

Wat betekenen de veranderingen in de premie voor u als werkgever? 
  • Heeft u een bedrijfstakpensioenregeling in de grafimedia, kartonnage- en flexibele verpakkingen, kunststof- en rubberindustrie of verf- en drukinkt, of is uw regeling hiervan afgeleid? Dan krijgt u van ons uiterlijk in december een brief met informatie over de premie. Ook publiceren we de nieuwe kerncijfers en premiegegevens per bedrijfstak op de website.

  • Heeft u een bedrijfstakpensioenregeling in zeevisserij of groothandel in bloemen en planten? Dan heeft u bij ons een beschikbare premieregeling. Dan krijgt u van ons uiterlijk in december een brief met informatie over de premie. Ook publiceren we de nieuwe kerncijfers en premiegegevens per bedrijfstak op de website.

  • Heeft u een eigen ondernemingspensioenregeling en bent u vrijwillig bij ons aangesloten? Dan maken wij een nieuwe premieberekening voor u. Hierbij kunnen kleine verschillen ontstaan in de premie. Bijvoorbeeld als de gemiddelde leeftijd in uw bedrijf veranderd is ten opzichte van voorgaand jaar. U krijgt van ons in november een brief met de nieuwe premie. 

  • Heeft u een beschikbare premieregeling bij ons? Ook dan krijgt u een brief van ons over de nieuwe premie. Wilt u uw pensioenregeling veranderen? Dan bespreekt u dit met vertegenwoordigers van uw werknemers. Als uw pensioenregeling verandert, horen wij dit graag uiterlijk 15 december van u. Dan kunnen wij de verandering in uw pensioenregeling en de premie op tijd voor u verwerken.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met onze werkgeversdesk. U kunt ons bellen op 020 541 83 00 of mailen naar
relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.   Nieuwsarchief