Aanmelden

De nieuwe PGB Beeld is uit

19-3-2018

Deze week ontvangen de deelnemers PGB Beeld, volgende week wordt het pensioenmagazine bezorgd bij de gepensioneerden.

Staat u weleens stil bij uw pensioen?
In de editie voor deelnemers leest u onder andere over de veranderingen in de pensioenregeling en vindt u informatie over de verhoogde pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Ook geven 2 deelnemers antwoord op onze vraag of zij in hun dagelijkse leven weleens stilstaan bij hun pensioen.

Overgang van werk naar pensioen
In de editie voor gepensioneerden vertellen 2 gepensioneerden over hun ervaringen met de overgang van werk naar pensioen. Wat komt er bij kijken? Wat verandert er financieel?

Wilt u meer weten over ons beleggingsbeleid?
Naast bovenstaande onderwerpen per doelgroep, leest u in beide edities meer over de manier waarop Pensioenfonds PGB belegt.

Dynamisch beleggen
Pensioenfonds PGB kent een dynamisch beleggingsbeleid. Dat betekent dat we afhankelijk van onze financiële situatie met iets minder of iets meer risico beleggen. Is onze dekkingsgraad laag? Dan kiezen we wat meer voor beleggingen met een lager risico, zoals obligaties.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Maatschappelijk verantwoord beleggen houdt in dat er bij de beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met uitgangspunten voor het milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Het vergroot de kans op een goed resultaat op de lange termijn en verkleint de risico’s van beleggingen.

PGB Beeld is ook digitaal beschikbaar
Leest u PGB Beeld liever digitaal? Dat kan. U vindt beide edities van ons pensioenmagazine – voor deelnemers en gepensioneerden – op onze website .

Nieuwsarchief